Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní kostel

V Litobratřicích byl kostel již v roce 1278. Jako farní kostel existoval od roku 1626 jako filiální kostel hostěradický.
Kostel stojí na místě starého hřbitova. Poněvadž později již nebyl v dobrém stavu - a jak říká farní kronika - "byl nepamětného stáří", byl v roce 1789 nově vystaven. Byla zbořena jižní část chrámu , avšak stará masivní věž a severní strana zůstala ze dvou třetin délky zachována. Svěcení nového kostela bylo v roce 1791. Celá stavba stála 2223 zlatých. Avšak při velkém požáru 18.července 1842 stala se i jižní část chrámu kořistí plamenů, právě tak jako farní úřad. Patron chrámu dal však všechny škody na svůj účet opravit.
Zděné schodiště na kůr uvnitř kostela bylo v roce 1849 zlikvidováno, poněvadž kostel se vlivem přírůstku obyvatel stal příliš malý. Aby se získalo něco místa, bylo schodiště vedoucí na kůr postaveno zvenčí. V roce 1853 dal patron obnovit všech 8 oken, která byla opatřena železnými mřížemi. Předsíň u bočního vstupu byla vybudována v roce 1891, aby chránila proti sněhu a dešti, který vnikal jednoduchými dveřmi do kostela.

Věž

Věž pochází ve svých zděných základech ze starých dob. Dříve měla obezděný vrchol a kolem zvukových otvorů (oken) zděný ochoz. Ten byl odstraněn v roce 1881, vrchol věže byl vyvýšen a pokryt měděným plechem Koncem I. sv. války (1918) byl měděný plech nahrazen zinkovým plechem. Nyní je věž 37 m vysoká. Před I. sv. válkou v ní bylo 5 zvonů:
- Marie - 650 kg z roku 1803
- Jiří - 320 kg z roku 1808
- "Zvoneček" - 130 kg z roku 1737
- zvon z roku 1766
- malý zvon z roku 1741
V obou světových válkách byly zvony odvezeny. Dnes jsou ve věži jen dva větší zvony z litiny, které byly pořízeny jako náhrada po I. sv. válce. Věžní hodiny pocházejí z roku 1897.

Vnitřek kostela

Vnitřní prostor kostela je velmi pěkný a přehledný. V letech 1864, 1877 a 1912 byla klenba i boční zdi renovovány.
V roce 1856 obec věnovala kostelu vysoký oltář. V roce 1912 vídeňský malíř namaloval obraz pro tento oltář. Je na něm vymalován patron kostela, sv. Jiří. Boční oltář - v průběhu času vícekrát přestavovaný - byl vždy oltářem sv.Panny Marie. Mariánská socha s Jezulátkem ("Královna nebeská") pochází z Údolí Gr
ödner v Jižních Tyrolích. Velmi stará je kamenná křtitelnice. Kazatelna vyřezávaná ze dřeva je mladšího data. Dobrodinci věnovali kostelu v roce 1926 nová okna s pěknými malbami na skle (Srdce Ježíšovo, Srdce Panny Marie, Mariina oběť, Navštívení Panny Marie, Bičování Páně, sv. Ciril a Metoděj). V témže roce byl v chrámu zaveden elektrický proud. Varhany z roku 1883 byly později přestavěny (zvětšeny) a v roce 1923 byly znovu zabudovány píšťaly, které byly zčásti v období I. sv. války odvezeny.
V chrámu je rovněž stará, v dřevě vyřezávaná socha bolestné Matky Boží z Maria Dreieichen a z novější doby socha neposkvrněného početí (Lourdes). Svatý hrob a jesličky byly pořízeny v průběhu II. sv. války. Schodiště před chrámem bylo v roce 1940 při přestavbě silnice úplně změněno. Na schodišti stojí dvě umělecky cenné sochy sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského z roku 1730. Vedle vchodu do kostela je posvěcený misionářský kříž z roku 1910. Vlevo, na věžní straně chrámu, stojí na kemenném podstavci (sloupu) socha Neposkvrněného početí, která do roku 1921 stávala před školou (potom na tomto místě byl vybudován pomník padlým).

Faráři v Litobratřicích

Michael Putsch 1674 - 1676
Maxmilian Raab 1676 - 1694
Laurenz Springer 1694 - 1706
Gregor Puletz 1706 - 1717
Maximilian Humpel 1717 - 1719
Martin Prosky 1719 - 1724
Maximilian Schiller 1724 - 1733
Georg Anton Dupal 1733 - 1740
Daniel Weisser 1740 - 1753
Johann Schillinger 1753 - 1757
Andreas Čech 1757 - 1766
Anton Anschringer 1766 - 1795
Ernest Ček 1795 - 1823
Ignaz Hummel 1823 - 1858
Andreas Boigner 1858 - 1881
Karl Weber 1881 - 1888
Johann Hofer 1888 - 1931
Franz Slaby 1931 - 1938
Dr. Johann Zabel 1938 - 1946

Hřbitov

Starý hřbitov se rozkládal do roku 1790 kolem kostela. Ještě dnes je pod oknem ze sakristie zvenku vchod do hrobky 3 m široké, 5 m dlouhé s pozůstatky zemřelých ze starého hřbitova.Obec přeložila v roce 1790 hřbitov na místo vně obce, v roce 1818 byla postavena hřbitovní zeď a postaven velký kamenný hřbitovní kříž. V roce 1903 bylo boží pole rozšířeno.