Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opovrhováním všech práv národa a nehorázná rozhazovačnost francouzského dvora vedly k francouzské revoluci (1789) a popravě francouzského krále Ludvíka XVI. Z nastavší vlády hrůzy vystoupil Napoleon Bonaparte, Ital z Korziky, stal se konzulem (1799) francouzské vlády a konečně císařem (1804) francouzským. Ve stáří 24 let byl brigádním generálem, porazil Rakušany v Itálii (1796) a donutil papeže a císaře Františka II. k míru. Rakousko ztratilo Belgii, dostalo Benátky, Německo levý břeh Rýna. Rusko posílá pomocná vojska, setkají se 20. ledna 1798 pod vedením Suvorova a táhnou přes Mušov a Mikulov do Itálie. Zatímco Napoleon se svými vojsky dobývá Egypt a Sýrii, jsou Francouzi poraženi vévodou Karlem za pomoci Suvorovovy armády. V roce 1804 se Napoleon korunuje železnou korunou francouzů. Jeho génius a bezmezná ctižádostivost zná jen jeden cíl: podmanit si svět. Nic se nestará o statisíce, kteří kvůli němu musí zemřít. Korunovace Napoleona vedla k válce, vévoda Karel stál s 90000 Rakušany v Lombardii, rakouský polní maršál Mak s 50000 v jižním Německu a Kutuzov spěchal na pomoc s 30000 Rusy přes brno s vozy a koňmi. Měla následovat další ruská armáda. 25.srpna 1805 překročil napoleon se svými vojsky Rýn, obešel Rakušany a už 16. října je u Ulmu na Dunaji obklíčil. 25000 Rakušanů se svými prapory a zbraněmi přišlo do francouzského zajetí.
Rusové se stáhli podél Dunaje zpět a pochodovali přes Kremž, Znojmo (15.11.), Pohořelice (17.11.), přes Mušov do Olomouce, tvrdě pronásledováni Francouzi. Ruský polní maršál Bagration zůstal s ruskou posádkou v Pohořelicích (18.11.). Rusové neznali žádnou disciplínu, loupeže, vraždy, přepady, znásilňování a žhářství značily cestu ruské armády. Lidé si oddechli, zvláště ti, kteří bydleli podél říšské silnice, když Rusové odtáhli. Byli vystřídáni Francouzi. V Pohořelicích byl francouzský generál Murat a u Vojkovic došlo k bitvě s ruskými opozdilci. 19. listopadu stál Napoleon s francouzským hlavním vojem v Pohořelicích a zase zažili obyvatelé okolních vesnic, zvláště ti u znojemské silnice, smutné dny pochodů francouzských vojáků, i když se Francouzi projevovali poněkud vychovaněji, nežli Rusové. 20 listopadu byl Napoleon s dvěma armádami již v Brně. Francouzské vojsko o síle 12000 mužů pod velením generála Saulta stálo několik dnů před Mikulovem a odtáhlo pak přes Mušov a Pohořelice ke Slavkovu. V Bratislavě stál francouzský generál Davoust a velkokníže Karel, který přicházel z Itálie přes Maďarsko.
Mezitím obdrželi Rusové z Horních Rakous posilu, dále přišla ruská pomocná armáda a garda. Jejich vojska čítala 86000 mužů. V táboře u Olomouce se nacházeli oba vládcové: car Alexandr a císař František II. Bez dostatečných příprav tlačil mladistvý car k útoku. 2. prosince 1805, při velkém mrazu, když vycházelo krvavé slunce, došlo u Slavkova k bitvě, která přinesla Francouzům velké vítězství. Přes 60000 mrtvých a raněných pokrývalo bitevní pole. Obrovský pomník korunuje dnes kopec Prace u Šlapanic na památku padlých. Nyní následoval přesun zajatců.. Tisíce zajatých Rakušanů a Rusů táhlo přes říšskou silnici Mušovem k Mikulovu. Francouzská vojska následovala a Mušov zažil obrovský průchod vojáků. 12. prosince jel Napoleon se svým štábem Mušovem a za velkého jásotu svých vojáků vtáhl s ukořistěnými prapory Rakušanů do Mikulova. Jeho nejvyšší generálové, mezi nimi Bernadette, Murat, Bertie atd. doprovázeli císaře Francouzů. Francouzská vojska zůstala ubytována celý prosinec a odtáhla teprve 3. ledna 1806. V těchto letech utrpěly všechny vesnice podél říšské silnice mnoho zla a bídy procházejícími rakouskými a francouzskými vojsky. Bohužel se v archivech nenacházejí bližší výčty těchto utrpení.

Současné události

1800 - byly raženy nové mince a sice 6,12 a 24 krejcary. Byly tenké, bez stříbra a bez hlavy císaře. Po roce 1800 měli lidé dobré časy, vzhledem k válce přišlo mezi lidi hodně peněz. Kdo ale nechal peníze doma v truhlách, přišel o mnohé tisíce. Za dobré peníze a za zlato dostal bankocetle, za které se nedostalo ani za 1000 dukátů tele. Tím lépe se dařilo těm, co platili své dluhy. Cena vědra vína je 70 až 80 fl. Důvodem byl nedostatek vína v Rakousku, protože císařská vojska je sama potřebovala a víno muselo být dováženo z Jižní Moravy.
1903 - vědro vína stálo až 100 fl.
1804 - velká drahota. 1 pf hovězího masa stál 10 kr., vepřového 15, cca 15 kg mouky 15 zlatých. Mladé víno 130 zl., staré dokonce 200 fl. 13. října celý Mušov vyhořel, jen kostel zůstal. Oheň vypukl v domě 62 (teď 89) a rozšířil se na 50 domů, které úplně vyhořely. Zničilo se mnoho majetku. Německý císař František II. s stává jako František I. také císařem Rakušanů.
1805 - 19. listopadu k večeru přišel francouzský předvoj od Brodu a Mikulova do Mušova. Když lidé slyšeli, že se blíží nepřítel, hodně jich uteklo s dobytkem a majetkem do lesa. Několik hrůzou zemřelo. Velké ubytování vojsk v Mušově a okolí. 20. listopadu pochoduje 14650 mužů pod vedením generála Soulta, částečně pěšáci, částečně jízda, Mušovem přes Pohořelice ke Slavkovu. 2. prosince je bitva tří národů u Slavkova. Odcházející francouzská vojska v Mušově příšerně řádila, vloupala se do sklepů a vykradla víno, vojáci museli dostat jídlo, deky, šatstvo apod. Až počátkem ledma 1806 odtáhli francouzi z Mušova přes Mikulov do Vídně. Drahota byla ještě větší (vypočítáváno co stojí pšenice, žito, oves, hovězí a vepřové maso).
1806 - 16 německých knížat Rýnského svazku se stává spojenci Napoleona a musí dodat muže. Císař František I. proto skládá funkci německého císaře. Napoleonova válka proti Prusům, porážka pruské armády u Jeny a Auerstädt (14.10.1806). Jen generál Bücher vede zpět svou divizi, krytou plukovníkem v. York und Scharnhorst v pořádku. Drahota trvá.
1807 - je založena knížetem Karlem domobrana a zálohy. Drahota trvá.
1808 - 30. května dlel císař František I. rakouský a Marie Luisa jako hosté Františka Josefa Ditrichštejna na mikulovském zámku. Pohybem dobytka vojsky byl zavlečen dobytčí mor. V Dolních Dunajovicích mu padlo za oběť 250 ks. O Mušově nejsou záznamy.

O válkách a trápení roku 1809

Napoleon zcela propadl šílenství světové moci. Celá Itálie, Španělsko a Portugalsko podlehly a tam dosadil jako krále své bratry a švagry. Z jara r.1809 vypukla znovu válka mezi Rakouskem a Francií. Císař František I. volal do zbraně své národy. Tiroli povstali pod vedením Andrease Hofera, Speckbachera a Haspingera a zahnali v krvavých bojích Francouze a Bavoráky z Tirol. S Francouzi táhly německé skupiny Rýnského svazku. U Regensburgu byla rakouská armáda 24.4.1809 poražena. Napoleon táhl na Vídeň. Na Moravském poli se mu postavil velkokníže Karel. Poprvé zvítězil nad Napoleonem v krvavé bitvě 21. a 22. května u Aspern. Ale tomuto vítězství následovala porážka u Wagram v Dolních Rakousích 5. a 6. července a na ústupu byly vedeny krvavé bitvy u Znojma, poslední 11. července 1809. Poražené rakouské oddíly táhly přes Jihlavu do Čech. 13. července bylo uzavřeno příměří a teprve 14. října ve Vídni mír.
Mezitím byla celá Jižní Morava obsazena Francouzi a jejich spojenci. Obrovské výlohy spojené s ubytováním a výživou vojska přinesly obyvatelstvu víc bídy a škody, než samotná válka. V okruhu kolem Znojma a Brna bylo ubytováno asi 30000 mužů. U Brodu (kopec Leyerberg) byl zřízen francouzský tábor pro 4 pluky. Byla doba žní. Pole byly zničeny, okolní vesnice vyloupeny, lidé na ulicích byli přepadáváni a byly jim kradeny šaty, poloty byly používány jako palivové dřevo. Všechny vesnice musely dodávat víno, obilí, seno, slámu, sůl ve velkém množství, dokonce až do Brna a do tábora u Němčic. Obce měly velké dluhy, které rozpustily mezi občany.
15. srpna v den Napoleonových jmenin, byl vojevůdci u Brodu postaven pomník z mramoru, který nesl zlatý nápis: Na oslavu císaře Napoleona, velkého vládce a milovaného, vždy vítězného císaře, otce naší vlasti a svých vojáků. 1. divize 111. armády pod vedením generála hraběte Moranda vystavěla tento pomník 15. srpna po bitvě u Wagram. Při odhalení byla sloužena slavnostní mše drnholeckým farářem. V síni dolnodunajovické radnice je uchován stůl s mramorovou deskou oltáře, na kterém stála svátost pod krásným baldachýnem. 11. listopadu táhli Francouzi přes Mušov. Vzali sebou všechno stříbrné kostelní nářadí. K ženám a dívkám se Francouzi chovali jako dobytek a mnohou umučili k smrti. Také mušovští přinesli bohu děkovnou oběť, když byli osvobozeni od nepřítele. Po odchodu francouzů byl monument odvezen a je v Moravském zemském muzeu v Brně.

Další události

1809 - otec tělovýchovy Jahn, vychovatel německé mládeže, zakládá německý tělocvik. Francouzi sebrali mušovským 24 sedlákům 240 věder vína v ceně ..370 zl.(?), přičemž postižení nebyli odškodněni podle vzniklé škody, nýbrž podle vinařského majetku (kolik měli vinic). Stížnost ze dne 10.6.1810, podaná mušovskými Josefem Potskou, Matyášem Beckem, Jakubem Beckem a Georgem Krumpschiedem jménem 24 dalších poškozených byla zamítnuta až 26.2.1812.
1810 - přesto, že je mír, stateční Tyroláci bojují svůj boj za osvobození dál. Ode všech opuštěni podlehnou francouzské přesile. Andreas Hofer je zajat a 20. února 1810 v Mantue zastřelen.
1811 - dlouhotrvající války pohltily hromady peněz a přivedly Rakousko na pokraj zruinování. Následuje znehodnocení peněz (1:5) - popisováno, co kolik stojí. Ke zlepšení státních financí musí být odevzdáno všechno stříbrné kostelní nádobí. Situace sedláků byla zlá, protože plody své práce museli za málo dávat dále. Mnoho dvorů bylo zničeno. Je první záznam o chovu včel v Mušově.Úly dává jeko svatební dar vdova Terezie Wiesingerová svému ženichu Martinu Lieberovi. Chov včel má v Mušově zřejmě prastarou tradici, dokazijí to názvy různých honů, jako Beinhütten, Beinwadel atd., což je v jihomoravském dialektu název včely (Bein=Beine=včela).
1812 - rány, které zasadila válka z roku 1809 vyplundrováním všeho majetku, zničením polí atd., nejsou ještě zcela zhojeny. Výborný vinařský rok. Napoleon si chtěl podrobit celou Evropu. Ještě ale nebylo poraženo Rusko. Napoleon sestavil armádu přes 650000 mužů. Všechny země Evropy musely postavit své armády. Také Rakousko bylo donuceno dát k dispozici 40000 mužů pod velením knížete Švarcenberka. 6. června započal pochod pyšné armády, 15. září vtáhl Napoleon do Moskvy. 15. října začala zima a sníh a ústup. Došlo k hroznému konci. Jen 30000 mužů se zachránilo z ledových ploch Ruska. Bůh zasáhl, národy se začaly osvobozovat.
1813 - od 16. do 18. října proběhla bitva národů u Lipska. Napoleonův ústup a postup generála Blüchera proti Francii.
1813 - 1819 - špatné vinařské roky.
1814 - 30. března pochod spojenců do Paříže. Sesazení Napoleona a vyhoštění na ostrov Elba.
1815 - návrat Napoleona do Paříže. Bitva u Waterloo. Vítězství Blücherovo nad Napoleonem. Další vyhoštění Napoleonovo na ostrov Sv. Helena. V roce 1821 umírá. Na vídeňském kongresu dochází k novému státnímu uspořádání Evropy. Rakousko, Rusko, a Prusko uzavírají tzv. svatou alianci. Následuje 9 let míru, bohužel také duchovního útlaku rakouským kancléřem Metternichem.
1816 - 24. června soudní ohodnocení 10 půlláníkových a čtvrtláníkových domků v Mušově, které jsou celkem ohodnoceny na 41900 zl. (následují jména, čísla domů). Protokol je podepsán všemi majiteli mušovských domů, tedy jsou to podpisy pradědů nynějších rodů.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Test, just a test

(MariKed, 16. 8. 2018 8:25)

Hello. And Bye.

123424243

(DavidPak, 12. 7. 2018 11:47)

1 https://bandicampc.ru/

ask silent

(Michaelchere, 22. 3. 2018 14:47)

g https://cialispcn.com how long does cialis take to work