Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hraniční pochůzka

Podle starého podání se každý rok na den sv. Marka 25. dubna konala "hraniční pochůzka", lidově zvaná "Gránice". Nejdříve se konala bohoslužba: prosebná mše sv. a prosebné procesí se zastavením u sochy sv. rodiny na břežanské silnici, i kříže na mackovické silnici, u sv. Boží trojice na jiřické silnici a u sochy Neposkvrněného početí Panny Marie u kostela. Obecní zastupitelstvo se shromáždilo v obecní kanceláři. Starosta poukázal na důležitost toho dne a potom byli pověřeni mladí členové obecního zastupitelstva, aby se ujali ve 4 skupinách hraniční pochůzky. Výchozími body byla troskotovická silnice vpravo i vlevo a hrušovanská silnice zprava i zleva.
Budeme náledovat muže z výchozího bodu troskotovické silnice zleva. Na kostelním/církevním lánu troskotovických a jiřických hranic podél lánu Matthiase Hanse se stočíme doleva. Na dolenických hranicích se jde přes ohradu k mackovické cestě. Odtud začíná sousední břežanské území. Jde se přes sedmičtvrtní pole k břežanské silnici k mostku. Zde u rybníka a podél lánu háje přijdeme k pravickým hranicím. Na vnější pole mají hranici Hrušovany a česká kolonie.Podél pole Jana Wantschara v Horních Pavlovicích (část Litobratřic) se jde doprava k Supímu vrcholku, doleva podél k hrušovanské silnici. Ta se přejde a jde se dále mimo háj na hranice katastru obcí Litobratřice, Hrušovany a Jevišovka. Zde jsou velké hraniční kameny s označením P.H. v. L. 1684. Pocházejí z doby úpravy hranic mezi knížetem Hartmannem z Lichtenštejnů a hrabětem Václavem ze Šternbergu, týkající se hranic mezi Litobratřicemi, "ubohou" obcí Pavlovice, Drnholcem a Jevišovkou.
Hájkem, dolním chorvatským kopcem a Krátkou pastvou (loukou) se přijde k Trenkovu rybníku. Ten zasahuje v trojúhelníkovém tvaru do litobratřického katastru. Zde je hranice s Drnholcem. U nového skoku se jde mírně nahoru na Staré pohanské pole (vřesoviště) a podél Hajd na drnholeckou silnici. Ta se přejde a ještě podél Hajd se přijde k "Dlouhým přídavkům" k hraničnímu trojúhalníku Litobratřice, Drnholec, Troskotovice. Až sem jsou hraniční kameny se znamením F.H.v.L. 1684. Vedle troskotovického území, podél "Dlouhých přídavků" Jana Schmida se přijde ke "Krátkým přídavkům". U pole Řehoře Winklera přejdeme na "Krátké přídavky", na "Dlouhá čtvrtpole" a na "Čtvrtpole", lidově nazvané "Broaten" a odtud na výchozí bod troskotovické silnice.
Tak jsme obešli celý katastr obce, který zaujímá plochu 2225,49 ha. Ve zvláštním pokoji obecního hostince čeká starosta s obecní radou. Je připravena tabule a ve sklenicích je nalito víno. Utiší se hlad, žízeň se uhasí a vypravuje se, co při obchůzce bylo zpozorováno. Po jídle se jdou obhlédnout stavební místa a vyměří se, projedná se stavební příprava a vyslechnou se všechny připomínky. Potom se jde do obecní kanceláře k zasedání, k sestavení zprávy o hraniční pochůzce, o předání stavebních míst, o povolení stavby. Přitom se mnohé klíny narovnají a mnohé "hrby" vzniknou znovu. Tím končí oficiální část dne. Pak následovalo v obecním hostinci příjemné pokračování. Jedni politizovali, druzí hráli karty. Přitom teklo víno vesele dál a když ručičky hodin ukazovaly půlnoc, ještě se hodně zpívalo.

Místní názvy (názvy honů)

- od silnice do Jiřic vpravo a vlevo: "Jiřická pole"
- od hřbitova k troskotovické cestě: "Kostelní pole"
- od troskotovické cesty a od drnholecké silnice vlevo: "Čtvrtlány", "Dlouhé čtvrtlány", "Dlouhé osmičtvrtní lány", "Krátké přídavky", "Dlouhé přídavky", "Háje"
- od drnholecké silnice vpravo po obecní rybník: "Čtvrtlány", "Domovní zahrady", "Starý vinohrad", "Krátké osmičtvrtní lány", "Liščí stráně, "Dlouhé háje", "Háje", "Staré háje", "Nový skok"
- obecní rybník vpravo k cestě do Jevišovky: "V širokých", "Rybniční pole", ("U rybníka"), "Střední pole u rybníka", "Krátká pastva"
- od silnice do Jevišovky vpravo k hrušovanské silnici: "Krátké střední pole", "U rybníka", "Divoká svině","Písečný kopec", "Horní chorvatský vrch", "Dolní chorvatský vrch", "Prahy", "Lužní pole", "Dolní Pavlovice", "Venkovní pole"
- od silnice do Hrušovan po silnici do Břežan: "Krátké střední pole", "Sedmičtvrtní pole", "Venkovní pole", "Horní Pavlovice", "Hajní lán", "Dlouhý střední lán", "Rybník"
- od silnice do Břežan vpravo k cestě do Mackovic: "Sedmičtvrtní lán", "Krátké hráze"
- silnice do Mackovic, pak vpravo k silnici do Dolenic: "Hráze", "Jiřický lán"
- domy v obci: "Bažina"