Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomoc bratrům Kubišovým

31. 5. 2007
Sbor národní bezpečnosti                     V Hevlíně, dne 23. února 1947
Velitelství stanice v Hevlíně, okr. Znojmo
Věc: Přikryl Oldřich šstrážm.
Illegální činnost                                     Svaz národní revoluce
                                                                 Místní odbočka


Znojmo

V roce 1939 když odcházelo mnoho našich vojínů do zahraničí, odešel též četař Kubiš, který pocházel z Dolních Vilémovic, okr. Třebíč. Tento byl v roce 1942 podle udání gestapa s celou skupinou sesazen anglickým letadlem na území bývalého protektorátu, kde měl konati sabotážní akce proti Němcům.
Sesazená skupina mužů usadila se v Praze v jejimž středu byl i četař Kubiš. Po spáchaném atentátu na Heidricha v roce 1942, který spáchala uvedená skupina, přišli dva příslušníci gestapa na četnickou stanici do Třebíče a žádali tamního velitele, aby jim dal k disposici četníky. Na rozkaz odešel jsem s dvěma členy gestapa k bratrům Kubišovým, kteří toho času bydleli v Třebíči na Potoku. Po vyjití ze stanice oznámil mně jeden z příslušníků gestapa, že bratří Kubišové jsou ve spojení se skupinou v Praze, která byla sesazena letadlem mezi nimiž je i jejich bratr Kubiš. Před domem Kubišů mně nařídil, aby při domovní prohlídce byly hledány anglické peníze a jiné věci anglického původu, které mají pocházeti z Anglie.
Domovní prohlídku prováděl jsem sám neb oba příslušníci gestapa zůstali státi venku a obsadili vchod do domu a okna, aby bratří Kubišové nemohli uprchnouti. Po provedené domovní prohlídce, při které nebyly žádné anglické peníze ani jiné věci nalezeny vešli oba příslušníci gestapa do bytu bratrů Kubišových a oba bratry zatkli. Po zatčení byli předvedeni na četnickou stanici v Třebíči, kde byli postaveni v kanceláři velitele stanice, odděleně od sebe. Starší bratr Kubiš, který byl ženatý, při rozhovoru na stanici se mně zmínil, že se již nikdy nevrátí. Druhý jeho bratr svobodný, který byl postaven gestapem obličejem ke skříni, při vkládání spisu do skříně, nahnul Kubiš na mne hlavu a říkal tiše: Pane strážmistře prosím vás vemte ode mne notes v němž mám napsána jména osob, které jsou ve spojení se skupinou a tyto by byly ihned zatčeny. Poněvadž příslušníci gestapa stáli oba v kanceláři, poblíže Kubišů, nemohl jsem notes od Kubiše vzíti. Odstoupil jsem od Kubiše, prošel jsem kancelář a vyzval jsem ho hlasitě slovy…,,Pane Kubiš vy chcete jít na záchod,,…. Kubiš porozuměl co tím míním a ihned odcházel za mnou na záchod, kde jsem mu dal možnost, aby notes v němž měl napsána jména osob, které byly činny v pozemním hnutí zičil.
Když gestapo zpozorovalo, že Kubiš není v kanceláři přítomen odešel jeden z příslušníků gestapa za mnou na záchod, kde se dotazoval po Kubišovi. Kubiš seděl na záchodě a dělal svoji velkou potřebu, avšak notes, který potřeboval odstranit byl již zničen. Po příchodu ze záchodu do kanceláře, byli mu i jeho bratrovi ihned přiložena společná pouta a oba byli odvezeni gestapem do Jihlavy.
Tímto způsobem jsem v kritickém okamžiku ve službě za přítomnosti gestapa zabránil, že mnoho osob, které byly zůčastněny na pozemním hnutí s pražskou skupinou nebyly tehdy ve velmi těžké době po spáchaném atentátu na Heidricha popraveni.
Poněvadž vylíčený případ byl v roce 1942 po spáchaném atentátu, kdy gestapo hromadně zatýkalo velmi vážný, nemohl jsem se o případu nikomu zmíniti, neb na stanici v Třebíči, byli dva četníci, kteří podávali gestapu veškeré zprávy. Oba bratří Kubišové, z nichž jeden by mohl případ potvrditi, že je skutečně pravdivý, byli oba popraveni. V roce 1944 jsem se o případu zmínil na stanici v Třebíči por. Josefu Šlapanskému a praporčíku Antonínu Klementovi, kteří byli velmi spolehliví a nebyla obava, že se případ za německé okupace prozradí. Tito mohou případ potvrditi, neb jsem jim ho v roce 1944 vyprávěl a jako na spolehlivé četníky se vždy i v jiných závažných okolnostech obracel.

sštrážm.Oldřich PřikrylPo přeskoušení byly údaje shledány pravdivými. Šstrážm. Oldřich Přikryl svým zákrokem v kritickém okamžiku zabránil prozrazení skupiny, která byla činna na pozemním hnutí ve spojení s partyzánskou skupinou v Praze.
V Třebíči, dne 1. března 1947

Razítko:
Svaz národní revoluce – Okresní odbočka Třebíč.
Předseda: Podsedník v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re: kubišové

(radek, 1. 2. 2008 23:13)

Jistě, ale tehdy to byla běžná praxe. A. Opálka se též po seskoku na čas vrátil k tetě. Pospíšil se též skrýval jednu dobu v Dolních Vilémovicích. Pokud byli neúspěšní na kontaktech, které dostali, pak je vcelku logické, že vyhledali ty, o nichž alespoň něco věděli a byli přesvědčeni, že je neudají...

kubišové

(pawe, 3. 6. 2007 22:06)

zdravím, je přece proti elementárním zásadám konspirace kontaktovat rodinu? Btw Anthorpoid operoval v čechách, ne?