Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vylíčení činnosti štábního strážmistra Josefa Zahradníka

24. 7. 2007
Příloha k dotazníku bod III. Vylíčení činnosti.

1/    V roce 1944 zachránil jsem občanu Františku Brabcovi z Polanky č.p. 2, t.č. bytem    Rakšice – Mor. Krumlov, peněžní částku 30 000- K tím, že jsem jej na rozkaz německých  úřadů nezatkl pro hospodářskou sabotáž. Jmenovaného jsem předem vyrozuměl, potřebné mu  vyřídil a navedl ke změně bydliště. Mou zásluhou František Brabec uloženou pokutu  německým úřadům nezaplatil ani nebyl vězněn.

2/    Dne 18.12.1944 byl jsem upozorněn na 2 ruské zajatce, které jsem úmyslně nezadržel, ačkoliv jsem byl ve službě, tyto jsem nechal volně postupovati jejich vytčeným směrem. Tímto jednáním bylo pro mne nebezpečí, poněvadž pracující osoby můj postup sledovaly a nezakročení mohli hlásiti německým pohraničním orgánům, kteří každou chvíli procházeli po státní hranici Mor. Krumlov – Polanka.

3/    Dne 8.1.1945 asi o 18:30 hod. potkal jsem 5 neozbrojených ruských zajatců u stodoly Václava Balíka v Dobřínsku č.p. 31, který jim podával poživatiny. Tito zajatci přišli, kde jsem se s nimi dal znovu do rozhovoru a byl jsem požádán o vysvětlení cesty k Tišnovu, ježto jejich cíl byl zapojení se k partyzánům. Při svém odchodu z obce Dobřínska zastavili se zajatci v domě vrch. strážm. Kašpara, kde byl návštěvou jeho švagr /jméno si nepamatuji/, Který byl národnosti německé, sloužil v německé armádě v hodnosti “Obergefreiter” a byl raněn od partyzánů na Slovensku. Tento Němec byl v občanském oděvu, zvěděl od ruských zajatců směr cesty a po jejich odchodu dostavil se na stanici, kde jsem konal pohotovostní služby. Němec udělil mě rozkaz k okamžitému uvědomění okolních stanic, příp. voj. posádku v Mor. Krumlově za tím účelem, aby postupující ruští zajatci byli dopadení a zadržení. Úmyslně jsem neprovedl telefonní spojení a proto mě Němec vytýkal, že takto se služba nekoná a že možnost zadržení 5 ruských zajatců je promarněna. Ačkoliv jsem byl vyzván k zadržení ruských zajatců v jeho přítomnosti, jeho návrh jsem mu odůvodněním vyvrátil. Při svém odchodu se vyjádřil: ”Kdyby to byli Němci, určitě byste je hodlal zadržeti, že však to jsou Rusi, od nichž čekáte osvobození – nejdete“.

4/    V roce 1944 podával zprávu Jaroslavu Růžičkovi, t.č. strážm. SNB. Osv. instruktor ve Znojmě, Hynku Jourovi z Dobřínska o jejich zatčení pro útěk z práce v Německu.
    
5/    Od 14.1.1945 do 6.4.1945 konal jsem službu na telefonní ústředně ve Svatobořicích, kde jsem umožňoval poslech zahraničního rozhlasu internovaným osobám. Pokud si pamatuji byli to osoby mající značný význam pro ilegální činnost proti Říši: Ludvík Zmazal  t.č. bytem Olomouc, manželka ppl. Souhrady, manželka por. Vejrážky, bydliště neznámo, Dr. Voslovec t.č. bytem Praha a mnoha jiných osob jejichž jména si již nepamatuji. Dr. Voskovce jsem několikráte doprovázel do Kyjova, kde se potajmu scházel s osoby ilegální činnosti, které dojížděly z Prahy k obchodníku Gartenmajerovi v Kyjově. Dále jsem internovaným pašoval korespondenci jak z tábora tak do tábora. Rovněž balíky jsem od jejich příbuzných dovážel a řádně předával. Podporoval životními potřebami malé děti v uvedeném táboře. Toto může potvrditi prap. Ladislav Kučera SKS Znojmo, vrch. strážm. Alois Vala stanice SNB. Jaroměřice n/R, železniční zřízenec Tomek z Nedvědice, Novotný autosprávkárna Letovice, děti hajného Františka Vitouše a farář z Mistříka.

6/    V únoru 1945 byl jsem požádán Aloisem Valou o převod ukrytého hajného Františka Vitouše k partyzánské družině k partyzánské družině na českomoravskou vysočinu. Partyzány jsem očekával s 2 ruskými zajatci, které jsem předal ke skupině. Toto může potvrditi prap. Ladislav Kučera a vrch. strážm. Vala, ježto za mne konali službu a umožňovali potřebné spojení. Předání ruských zajatců může potvrditi rolník Emil Čuhel z Věstěna u něhož byli partyzáni denní návštěvou.

7/    V dubnu 1945 provedl jsem zajmouti 2 německých vojínů „Vlasovci“ v hodnost četaře, kteří přijeli do obce Dobřínska s dvouspřežným povozem a ubytovali se u rolníka Jiřího Makovičky čp. 59. Téhož dne dostavil se za mnou muž, jehož jméno si již nepamatuji, Který byl jako spojka ruské jednotky v Ivančicích. Dle mého návodu jsem zařídil odzbrojení ubytovaných Němců. Odzbrojení bylo provedeno v den jejich ubytování o 22:45 hod., odkud byli 2 Němci i se spřežením dopravení k vojenské ruské posádce do  Ivančic nerušeně a beze ztrát. Tímto jednáním jsem zachránil rolníku Jiřímu Makovičkovi část peněz, ježto spřežení mu bylo něm. voj. nabízeno ke koupi. Makovičku jsem varoval a sdělil mu, že Němci se u něj dlouho nezdrží a budou na pravém místě.

Jako důkaz pravdy za uvedenou činnost ve Svatobořicích uvádím, že po osvobození bylo v denním tisku a rozhlasovou zprávou uveřejněno poděkování za provedené zásluhy internovaným osobám příslušníky telefonní ústředny a psovody, kteří byli internovaným nejvíce nápomocni.  
Prohlašuji na svou čest, že uvedenou činnost jsem vylíčil pouze význačnějšího rázu a že je pravdivá. Činnost menšího významu jako úschovu a dopravu voj. zbraní osobou z Polanky, přechovávání stíhaného Čecha z Dol. Dubňan, podporování rodiny vyššího důstojníka v době jeho věznění v koncentračním táboře, podávání zpráv pro odbojové hnutí neuvádím, poněvadž to považuji za jako vlasteneckou povinnost.

Dobřínsko, 8. květen 1947.

Štábní strážm. Josef Zahradník I.
Dobřínsko čp. 20, okr. Mor. Krumlov. 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář