Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kříže a sochy

Kromě uvedených památek v kostele, nacházejí se v katastru obce ještě následující sochy a kříže: socha sv. Boží trojice u hřbitova (1870) zbudována Peterem Tröpschem. Nejstarší církevní památka je zděná Boží muka na Drnholecké ulici. Nedaleko kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého s letopočtem 1743. Na Břežanské ulici je socha sv.rodiny (1780) od Daniela a Barbory Fischerových.
Kříže jsou: na jevišovské cestě (1802) zbudovaný Matthiasem Schmidem, na mackovické cestě (1850) zbudovaný obcí, na drnholecké silnici (1909) zbudovaný Annou Marií Ivenz. Dva sloupy s obrazem Matky boží: na břežanské cestě (1935) zbudovaný
Matthiasem a Terezií Winklerovými a na hrušovanské silnici (1935) postavený Marií Geierovou (na místě starého sloupu Matky boží pomocné). Mimo obec byl na hrušovanské cestě kříž, který dal postavit Georg Schmid. Na drnholecké cestě stával "Červený kříž", starý dřevěný kříž, který předtím jako misijní kříž stával u kostela. Druhý dřevěný kříž byl u Voglerovy cihelny, byl vybudován Vinzenzem Voglerem.

Škola

Škola v Litobratřicích byla založena Dobropánem z Moravského Krumlova, knížetem Hartmannem z Lichtenštejnů v roce 1674. V témže roce byla opět postavena fara. Škola byla původně jednotřídní a v domě č.p. 134 (Oppolzer). Dobropán Karel kníže z Lichtenštejnů postavil v roce 1818 novou školní budovu. Při velkém požáru 18. července 1842 škola vyhořela, opět byla znovu postavena a v roce 1869 rozšířena o přístavbu. Teď byly ve škole 2 třídy. Tato školní budova byla v nynějším obecním hostinci, budova však později neodpovídala požadavkům a byla malá pro zvyšující se počet žáků. Proto byla v letech 1884 - 1885 postavena nová školní budova. Stála 24000 zlatých. Škola měla 4 třídy, 1 sborovnu, 1 konferenční pokoj a byt pro nadučitele a pro učitele. K jednoposchoďové budově náležela školní zahrada a prostorné hřiště.
Nejzasloužilejšími nadučiteli byli Josef Seifert, Josef Pohl a Franz Fiala.

Litobratřičtí starostové

Franz Fischer č.p.125
Gallus Vogler č.p.68
Georg Spandl č.p.121
Johann Winkler č.p.2
Leonhard Schmid č.p.172
Johann Waas č.p.43
Vinzenz Vogler č.p.104
Ignaz Brunner č.p.59
Vinzenz Vogler č.p.104
Leopold Brunner č.p.64
Benedikt Eschler č.p.248
Sigmund Schmid č.p.208
Engelbart Bauer č.p.98
Vinzenz Eschler č.p.104
Leopold Brunner č.p.101
Richard Seethaler č.p.174

Z Litobratřic padlo v I. sv.válce 48 mužů a ve II.sv. válce 94 mužů.
V roce 1945 bydlelo 1318 obyvatel Litobratřic v 391 domech.