Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecní kronika 1978

Úvod
Uplynulý rok bylo veškeré dění spojeno s oslavou 30. výročí Vítězného února 1948.
Ve všech resortech národního hospodářství i ve sféře kulturní a ideově politické bylo konstatováno, že ve státě, kde vládne lid, rozkvétá každá činnost a celá republika i celý národ se rozvíjí stále větším tempem.
Toto výročí bylo příležitostí pro každého občana Drnholce, aby projevil svoji aktivitu při budování obce a přidal ruku k nově tvořenému dílu. Také v oblasti kulturně výchovné bylo hodně příležitostí, jak vyjádřit lásku k vlasti a podporu KSČ - vedoucí složce v naší republice.
Rok 1978 byl poznamenán ještě jednou - pro Československo velmi důležitou událostí. Druhého března byla vypuštěna na oběžnou dráhu kosmická loď s prvním československým kosmonautem na palubě- třicetiletým kapitánem Československé lidové armády Vladimírem Remkem občan státu v srdci Evropy, příslušníka velké rodiny socialistických států, zahájil tak éru společného dobývání vesmíru- éru spolupráce INTERKOSMOS.

Činnost MNV
Složení MNV v Drnholci se v letošním roce nezměnilo. MNV úřadoval i nadále na náměstí Svobody 8 v prvním poschodí. Úřední hodiny pro občany byly stanoveny na pondělí a středu od 8 do 18 hodin.
Rovněž všichni zvolení poslanci pokračovali v tomto roce v plnění svých úkolů a funkcí. Jejich účast na plenárních zasedáních se pohybovala kolem devadesáti procent. Plenárních zasedání se uskutečnilo v tomto roce šest, přesně podle plánu, stejně tak to bylo i s náplní plenárních zasedání. Zlepšila se v tomto roce připravenost i kvalita přednášených zpráv ,které byly vždy předem projednány v radě MNV.Nedostatkem plenárních zasedání byla velmi slabá účast občanů, i když agitace na tato jednání byla dobře zajištěna. Zástupci ONV se zúčastnili jen poloviny plenárních zasedání.
Rada MNV se sešla v roce 1978 25 x – i zde účast členů rady činila 90,3%. Rada řešila všechny důležité problémy obce, zabývala se plněním volebního programu, zajišťováním akcí Z, přípravou národních směn, zabývala se prací jednotlivých komisí, od nichž vyžadovala písemné zprávy o činnosti.. Důležité body jednání rady byla příprava plenárních zasedání , hodnocení práce poslanců a členů komise. Rada řešila celou řadu drobných záležitostí obce a občanů.
Také komise MNV pracovaly v tomto roce dobře. všechny komise uskutečnily plný počet zasedání, tj. dvanáct.Účast členů komisí na zasedáních:
 komise stavební – účast 83% - nejlepší účast soudruh Miloš 100%
 komise finanční - zde měli 100% účast tři členové
 komise ochrany veřejného pořádku – jediná zaznamenala pokles účasti na 90 %
 komise mládeže 83 % - tři členové 100% (Zemanová, Janeček, Huťková)
 komise školská – 79,6%- stoprocentní účast má předseda komise s. M. Kapusta
Komise řšily svou problematiku podle stanovených plánů a podle požadavků rady MNV.. výsledky práce komisí jsou obsaženy v příloze kroniky – Zpravodaje č. 1 – 10 /1978.

Sbor pro občanské záležitosti
Komise rady MNV – Sbor pro občanské záležitosti – pokračovala v tradičních formách práce. podařilo se zajistit tři smuteční řečníky (Olga procházková, Jaroslava Šedivá,, Zdeněk Kocman). Komise uskutečnila celkem patnáct akcí v netradičních formách. Mezi ně patřily: beseda s rodiči budoucích prvňáčků, vítání prvňáčku ve škole, předávání vysvědčení vycházejícím žákům v obřadní síni, Den zletilosti, beseda předmanželské výchovy a jiné akce.
Sbor obdržel písemné poděkování od místopředsedy ONV v Břeclavi Vlastimila Rampuly za precizně předvedenou ukázku občanského pohřbu výjezdnímu zasedání okresnímu SOZ v naší obřadní síni.

Činnost vesnické organizace KSČ
Snahou KSČ a také jejím posláním bylo objasňovat politiku strany a získávat pro ni všechny naše občany.. V první řadě bylo úkolem KSČ připravovat všechny oslavy významných výročí – oslavy v obci mají skutečně vzrůstající tendenci.
Velmi dobře pomáhalo při objasňování politiky strany Agitační středisko. Naše občany pravidelně navštěvovaly agitační dvojice, které zvaly občany na oslavy politických výročí, na národní směny a projednávaly s nimi záležitosti MNV. Pravidelnou informaci o veškerém politickém a kulturním dění v obci podával náš Zpravodaj a rozhlasový kroužek.
Snahou vesnické organizace je uskutečnit k jednotlivým výročím jednotnou výzdobu domů. Řada občanů už zdobila v letošním roce své domy malými praporky na okenních rámech.
Stranická organizace pořádala ve spolupráci s MNV a SOZ besedy s mládeží a zajišťovala politické vzdělávání členů vesnické organizace SSM. Plnila tak úkol získávat mládež pro politiku strany. nejúčinnější formou politického působení na občany dvě veřejné schůze KSČ občané se na nich seznámili s vytyčenými úkoly ,s hodnocením vykonané práce a v diskusi se vyjadřovali k veřejnému dění v obci
KSČ v obci má velkou autoritu.

Průběh počasí
Prvního ledna 1978 – na Nový rok – se občané Drnholce probudili do zasněženého dne. Pře noc anpadlo pár centimetrů sněhu, vál silný severní vítr, který vytvářel nepříjemnou náladu při odpolední sváteční procházce.. Brzy však sníh roztál a leden je možno charakterizovat jako měsíc nadprůměrně teplý a suchý.
vysoké mrazy se dostavily až koncem února –18 až-20 C. pak přišel náhle zlom a od 25. února vystoupily teploty až na +5 C.
První jarní den vál severní vítr a popadával sníh, závěr měsíce byl však velmi teplý, teploměrse vyšplhal na 24 C..Uprostřed dubna se opět ochladilo, teplota poklesla na nulu a padal sníh s deštěm.. První jrní bouřka nás navštívila 23. dubna odpoledne, „ledoví muži“ se ohlásili jedenáctého května prudkým ranním chladem, denní teploty dosahovaly sotva 10 C a v severním větru popadával celý den sníh.
V úvodu června dosahovaly denní teploty až 30 C., prázdninové měsíce však probíhaly ve znamení dešťů, větrů a denních teplot v rozmezí 12 až 15 C, až konec měsíce července a konec srpna byly teplé nad 30 C. Dne 27. srpna ráno byly v Drnholci jen čtyři stupně nad nulou, na mnohých místech republiky byl první mráz. začátek školního roku však provázela slunná pohoda a teplé počasí.Sklizeň brambor a řepy proběhla bez problémů, protože nepršelo a bylo sucho.
První sníh napadl 26. listopadu odpoledne, od 4. prosince došlo k velkému ochlazení, noční teploty se pohybovaly kolem –10 C,, denní –3 C, po týdnu však nastala obleva Vánoce proběhly na ledu a sněhu, avšak teploty byly mírné Závěrečná noc roku 1978 byla opět ve znamení prudkého ochlazení. na jižní Moravě poklesly teploty o15. 9 C
Velké sucho letošního roku dokládá přehled vodních srážekHodnoty jsou uvedeny v mm)
 leden 18,1
 únor 21,9
 březen 15,7
 duben 29,2
 květen 50,0
 červen 51,3
 červenec 35,0
 srpen 31,4
 září 18,3
 říjen 16,9
 listopad 35,5
 prosinec 16,9
 CELKEM 340,2 mm za celý rok 1978

Socialistická zemědělská velkovýroba
Výsledek hospodaření závodu 01 Drnholec za rok 1978 byl významně ovlivněn mimořádným suchem, které ve svých důsledcích nemá obdoby za posledních padesát let.
V prvním čtvrtletí roku 1978 spadlo 55,7mm srážek. Zimní vláha byla tak vytvořena méně než 50% potřeby. V období vegetace byla četnost srážek poměrně dobrá až na období poloviny června do závěru žní. S ohledem na tyto skutečnosti bylo dosaženo těchto výsledků:
 pšenice ozimá 41,7 q/ha
 ječmen jarní 36,4 q/ha
 kukuřice na zrno 37,4/ha
 cukrovka 160 q/ha
 vojtěška zelená 191,1 q//ha
 kukuřice silážová 217,8 q/ha

Plánovaná výroba nebyla splněna. Současná úroveň agrotechniky však prokazuje, že je schopna významně ovlivňovat nepříznivé důsledky klimatických podmínek. dosažené výsledky mimo cukrovku vysoce přesahují úroveň intenzity období před deseti lety.
Některé zajímavosti z činnosti závodu 01:
 v organizaci žní se umístil na druhém místě v rámci okresu Břeclav
 skupinové nasazení sklízecích mlátiček SK-6 s výkonem 155 ha na jeden kombajn tzískal závod 11. místo na okrese Břeclav
 skupina šestiřádkových sklízečů řepy (výkonem217 ha na jednu soupravu) získala první místo skupin
 závod dosáhl nejlepšího přírůstku hovězího žíru na Státním statku Mikulov (0,85 kg)
 na každý hektar zemědělské půdy bylo vyhnojeno 372 kg čistých živin (NPK)
 závod dosáhl nejnižších nákladů v rámci Státního ostatku Mikulov na výrobu litru mléka a kilogramu přírůstku hovězího žíru

Mechanizační středisko Výsluní zaměstnává 95 lidí.. Z tohoto počtu je 30 opravářů zemědělských strojů. kteří se zabývají opravami složitější zemědělské techniky.V dosavadní činnosti je nutno vyzvednout práci všech pracovníků mechanizace, což dokazuje druhé místo v okresní soutěži mechanizačního odvětví.K tomuto výsledky přispěly dobré výkony pracovníků mechanizačního střediska.
Další podrobnosti a celkové splnění úkolů za rok 1978 obsahuje příloha Rozbor plnění plánu státního statku.

Průmysl
Drnholec je obec zemědělského rázu, průmysl zde není zastoupen žádným podnikem. Jediné průmyslové výrobky vycházejí z přidružené výroby státního statku- o čemž bylo podrobně psáno v minulém roce.

Obchod a služby
V květnu zahájil Oblastní podnik služeb Mikulov dovoz plynu do Drnholce. Plyn se dováží do obce vždy v pátek a je vydáván na čtyřech stanovištích vždy po dobu deseti minut (Brněnská, náměstí, Hrušovanská, Výsluní). občané si na tuto službu rychle zvykli, šetří jim čas, i když se časové limity někdy nedodržují.
Ostatní služby ani obchodní síť se v tomto roce nezměnila.
Pro srovnání s rokem 1977 se tržby Jednoty zvýšily o 1,383 milionů Kč a činily celkově23327000Kč. Plán obratu maloobchodních cen byl tak splněn na 104,5%. Pět prodejen plán tržeb splnilo a překročilo, čtyři další prodejny a pohostinství plán nesplnily.
V Drnholci trží JEDNOTA denně asi 90000 korun, z toho prodejna textilu asi 52000 Kč

Úprava obce, doprava, spoje
V bytové výstavbě se v letošním roce pokročilo kupředu., bylo kolaudováno šest bytových jednotek na Polní ulici, dále se pokračovalo v řadové a individuální zástavbě na Havlíčkově ulici. Zde bylo také šest bytových jednotek kolaudováno Od plánované výstavby a Tyršově ulici byla zatím upuštěno, neboť několik původních zájemců se odhlásilo a vyskytly se některé majetkové právní problémy u lesní správy a komunálních služeb.Dále se však pokračovalo na rozestavěné řadové zástavbě na této ulici. V individuální bytové zástavbě je rozestavěno deset rodinných domků.Přestavba se začala provádět u tří starých domků (Mančík, Huťka a Jurkas).
V roce 1978 bylo vydáno celkem 21 stavebních povolení, v nichž jsou zařazeny především vnitřní a vnější opravy rodinných domků a vinných sklepů. Vyskytují se však problémy s dokumentací, především s vlastnickými listy. Tyto přestavby povoluje ONV-odbor výstavby
Pokročilo se i ve výstavbě a konečné úpravě obřadní síně. Byly zakoupeny koberce a art protis (tkaný obraz – gobelín)v hodnotě 15000 Kč, který byl instalován v září 1978. Obřadní síně je využíváno nejen k uzavírání sňatků a vítání občánků, ale i k předávání občanských průkazů a vysvědčení žákům, kteří končí základní školu.
Na úseku akcí Z stále není dokončen septik na Hrušovanské ulici, kde chybí položit asi šedesát metrů kanalizačních rour.. na tomto úseku bylo odpracováno 572 brigádnických hodin.
Na stavbě požární zbrojnice bylo dopracováno v roce 1978 málo práce. I když je stavba zastřešena, je nutné především dokončit vnitřní zdivo, venkovní práce, instalaci vody a elektřiny. MNV bude muset požádat o prodloužení termínu. Svoji úlohu zde hrají složité dodavatelsko odběratelské vztahy.
V listopadu 1978 byly zahájeny přípravné práce zaměřené k přestavbě náměstí, která je plánována v souvislosti se stavbou přehrady. Tato práce bude dokončena v říjnu 1980.
Životní prostředí v Drnholci se v podstatě nemění. Občas je zaznamenána nekázeň některých občanů, kteří vyvážejí smetí, než je určeno národním výborem. přistoupilo se k tomu, že tito občané jsou trestáni pokutami.
V červenci byl z iniciativy členů SVAZARMU zbořen dům č. 6 na náměstí. Částečně byl i odklizen materiál – cihly a dřevo k upotřebení si rozebrali občané. Polovina trosek však čeká ještě na odstranění.
První jarní národní směny 15. dubna se zúčastnilo 101 lidí. Pracovalo se na septiku Gagarinova (t.j konec Hrušovanské) , chodníku ke škole, odklízení budovy č. 4 a chodníku kolem kostela.. Druhé jarní směny se zúčastnilo 29. dubna 315 občanů, včetně školní mládeže. Byly upraveny všechny zelené plochy, okolí kolem domů. uklízel se hřbitov a další drobné akce. Celková hodnota brigádnického díla činila 21000 Kč

Veřejný život
Únorové vítězství, jehož 30. výročí si připomněla celá naše vlast, oslavili drnholečtí občané velmi důstojně. Akce proběhla v sále kina. Po úvodním slově předvedli kulturní program žáci deváté třídy ZDŠ a ženský pěvecký sbor. Oslava byla doplněna promítáním filmu 1929 (Devětadvacátý)Oslavy se zúčastnilo asi stovka občanů. Akci možno hodnotit kladně Pod záštitou Února se konal slib jisker základní školy. Slavnostní shromáždění Pionýrské organizace proběhlo 24. února odpoledne v sále místního kina.
Odpoledne 5. března se zaplnil sál kulturního domu ženami z Drnholce, kterým přišli poblahopřát k jejich svátku děti. Své vystoupení předvedla mateřská škola i žáci základní školy. Celý program velmi hezky uvedl předseda místní Národní fronty Emil Kaňkovský st. Závěr programu patřil již tradičně ženskému pěveckému sboru, který je ozdobou každého kulturního programu.Patří za to dík nejen Karlu Fialovi,, ale také ženám, které takto účinně využívají svého volného času.
Březen byl velmi důležitým měsícem v životě svazácké organizace v Drnholci. mezi mladé občany zavítal předseda ústředního výboru SSM soudruh Miroslav Dočkal. Svazáci uspořádali ve svém klubu soutěž Jak to bylo v únoru 1948. Jako hosté se jí zúčastnili i svazáci z Pasohlávek. znalosti mladých byly na dobré úrovni soudruh Dočkal se o nich pochvalně vyjádřil. Po soutěži hovořili svazáci se s. Dočkalem o naplňování závazků, uzavřených na počest11. festivalu mládeže a studentstva na Kubě.
Prvomájová oslava již tradičně proběhla v Mikulově. Autobusy i osobními auty odjela většina obyvatel i žáků do okrskového města, aby tam důstojně oslavili Svátek práce.
Večer 18. května se konala v kinosále veřejná schůze KSČ, na které byl přítomen tajemník pro ideologickou práci OV KSČ Josef Ondryáš. Schůze se vyznačovala bohatou diskusí k otázkám vyplývajících ze závěrů 11. plenárního zasedání ÚV KSČ Ke 110 občanům na závěr promluvil J. Ondryáš. vyslovil uspokojení nad politickou prací v naší obci.
Dne 27. října proběhla v sále kulturního domu oslava 60. výročí vzniku ČSR. Slavnostní referát přednesl zástupce ONV, s kvalitním programem vystoupili žáci ZDŠ. Jedinou závadou celé akce byla slabá účast občanů.
Téhož dne večer pořádal SOZ setkání padesátníků (padesátiletých)Se slavnostním projevem vystoupil Jaromír Mádl. Padesátiletí občané se zapsali do Pamětní knihy obce a obdrželi v upomínku pamětní listy. Pak už se rozběhla družná a radostná nálada, která oslavence provázela po celý večer.
17. listopadu zorganizoval SOZ besedu pro mladé Přátelství – láska – manželství.Do sálu kulturního domu přišlo 120 mladých lidí, aby si vyslechli MUDr. Jana Vanýska, který besedu řídil. v diskusi zodpověděl na třicet písemných dotazů..mladí projevil o daná témata velký zájem. Nna závěr hrála k tanci poslechu místní hudební skupina GALAXIE.

Politický a kulturní život
Místní knihovna
Po celý rok 197 půjčovala MLK knihy občanům i žákům ZDŠ. Do konce prosince pracovaly v knihovně tři pracovnice, učitelky B.Škápíková a M.Fialová, a absolventka střední knihovnické školy Dagmar Bulíčková z Milovic, která do od 1. ledna 1979 přebírá knihovnu v Drnholci jako stálá knihovnice.
Počet výpůjček je velmi vysoký, knižní fond je stále doplňován novými svazky,Ke konci roku měla knihovna přes pět tisíc svazků.

Kino
Místní širokoúhlé kino promítalo dvakrát až třikrát týdně .Výběr filmů byl velmi pestrý a každý si přišel na své, Nezapomínalo se především na děti, pro byl jako každoročně i tento rok uspořádán festival dětských filmů a festival sovětských filmů.

Celostátní premiéra
Dne 10. června 1978 se konalo v místním kinosále celostátní premiéra slovenského barevného filmu DVERE DOKORÁN. Byli přítomni členové delegace ONV vedené soudruhem Dvořákem, vedoucím odboru kultury. Premiéry se zúčastnili také tvůrci filmu – scénárista,,, producent a herečka. na úvod vystoupil místní ženský pěvecký sbor, po shlédnutí filmu následovala beseda občanů s tvůrci filmu. Diskuse byla bohatá, otázky na úrovni.S. Dvořák poděkoval občanům Drnholce za přijetí celé delegace a zájem o film v obci, zvláště vyzvedl činnost kina a sboru pro občanské záležitosti.

Vystoupení bulharského souboru
O dva dny později, 12. června byli občané Drnholce svědky další kulturní události, když d o naší obce zavítal třicetičlenný soubor lidové tvořivosti z Bulharska BOJANA, který byl na zájezdě v ČSSR u příležitost i stého výročí osvobození Bulharska od osmanského jha.Soubor doprovázel ředitel Bulharského kulturního střediska v Praze soudruh Tulev. Členové souboru předvedli před plně obsazeným sálem sokolovny hodinový program lidových tanců a písní.večer potěšil nejen reemigranty z Bulharska, ale i ostatní drnholecké občany.
Kulturní a politickou činnost složek Národní fronty v obci podrobně rozebírají jednotlivá čísla Drnholeckého zpravodaje, přílohy této kroniky.

Škola
Místní ZŠ navštěvovalo v roce 1977/78 celkem 341 žáků, kteří byli zařazeni do čtrnácti tříd.. V prvních třídách učily Z. Orsáčková a V. Zajícová. Družina mládeže měla dvě oddělení, na škole působilo 19 pedagogických pracovníků. Celý školní rok probíhal ve znamení oslavy 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 30. výročí Vítězného února 1948.
Na konci roku prospělo 43 žáků s vyznamenáním, dostatečných žáků bylo 88 a pět žáků s nedostatečnými. Ve veřejně prospěšné práci odpracovali žáci 1190 brigádnických hodin a nasbírali 10,3 tun starého papíru a hader.
Estetická výchova žáků byla doplněna dvěma umělecko recitačními pásmy profesionálních umělců,, dvěma výchovnými koncerty a šesti filmovými představeními.
V tomto školním roce byla připravena řada soutěží v různých oborech. velmi pěkných umístění bylo dosaženo v okresním kole zeměpisné olympiády, v pěveckých a výtvarných soutěžích
Pionýrská organizace měla 257 pionýrů a jisker, tj. 75% všech žáků školy. Pionýři pracovali v 11 oddílech.
V tomto školním roce se i zlepšila spolupráce s rodiči. průměrná účast rodičů na třídních schůzkách činila 64,5%.
Nejnákladnější opravou ve škole byla výměna podlahy ve třídách v budově na Kostelní ulici s celkovým nákladem 67000Kč.
Slavnostní zakončení školního roku pro vycházející žáky s konalo v obřadní síni MNV za účasti zástupců politického veřejného života v obci. Tato akce měla slavnostní ráz….
Nový školní rok 1978/79 začal slavnostně 4. září, do 14 tříd nastoupilo 325 žáků. Z mateřské dovolené se vrátila Z. Trojanová, jinak nedošlo v učitelském sboru k žádným změnám.

Zábavy a sport
Plesy
Rok 1978 v oblasti zábav otevřelo jako obyčejně svým plesem myslivecké sdružení.Sedmého ledna se poprvé rozzářil sál kulturního domu a plesová sezóna roku 1978 se rozběhal naplno.Další plesy uspořádaly tyto organizace. ČČK,SRPŠ s TJ Dynamo. všechny proběhly ve slavnostní atmosféře a bez problémů s mládeží (Chování a oblečení). Mezi velmi pěkné a vydařené kulturní podniky možno počítat i Josefskou zábavu, uskutečněná 19. března.

Školní výchovné koncerty
V oblasti kultury nelze zapomenout na školní výchovné koncerty pořádané profesionálními umělci , především z brněnských divadel (operní pěvci Hrubeš a Strádalová, herci (Fialová, Kampf, Wuršerovi z Jihlavy). tato představení měla vždy vysokou uměleckou úroveň a přispěly k širšímu rozhledu našich žáků .
Směrnice
Z iniciativy kulturně školské komise byly vydány zásady k organizování tanečních zábav na území obce. k tomuto zásahu došlo především proto, že na mnohých tanečních zábavách docházelo k přestupkům, některé tyto přečiny hraničily s trestnou činností..Členové KŠK spolu s členy komise veřejného pořádku a příslušníků VB kontrolovali všechny taneční zábavy v kulturním domě.
Stolní tenis
V lednu 1978 byla zahájena činnost oddílu stolního tenisu TJ Dynamo. V dubnu byl sehrán propagační turnaj TJ Dynamo – Praga Novosedly, po němž se do oddílu přihlásilo čtrnáct žáků.. Již během krátkého působení zaznamenali členové oddílu první úspěchy. Pět chlapců získalo třetí místo v okresním turnaji OV ČSTV Břeclav.. V prosinci uspořádal oddíl Vánoční turnaj, jehož se zúčastnila družstva z Dolních Dunajovic, Novosedel, Vranovic, Sedlece a DrnholceVítězi turnaje se stali stolní tenisté z Vranovic.Oddíl místních tenistů trénují Alois Švejda (učitel) a Alexandr Eremiáš (student gymnázia)

GRAND PRIX Drnholec
AUTOMOTOKLUB Drnholec a místní organizace SSM za spolupráce Státního statku Mikulov uspořádali v naší obci ve dnech 21. – 23. července 1978 automobilovou orientační soutěž pro jezdce první a druhé výkonnostní třídy.Na soutěž přijeli jezdci z Karlových var,Prahy, Plzně, Hodonína, Uherského Hradiště, Strážnice, Třebíče, Jihlavy a Brna. Soutěž měla šest etapp a měřila 168 km a trasa závodu vedla okolím Drnholce a Palavských kopců.Na trati byli soutěžící kontrolováni v 55 průjezdních a 77 tajných kontrolách.
Jízdní průměr stanovený pořadatelem nedodržela ani jedna posádka. Četné trestné body za pozdní příjezdy do časových kontrol svědčily o náročnosti závodu..Mezi startujícími byli i tři členové čs. reprezentačního družstva.Tři posádky vzdaly… diskvalifikována nebyla žádná. z 27 automobilů , které dorazily do cíle, zvítězila posádka z Brna Kočvara - Šiřina.Soutěž byla všeobecně nadšeně hodnocena i zástupci krajského výboru Svazarmu, kteří místnímu automotoklubu nabídli uspořádat na podzim 1978 třídenní soustředění jezdců první výkonnostní třídy a pořadatelů soutěží z Jihomoravského kraje..Příští ročník GRAND PRIX DRNHOLEC se plánuje na červenec 1979.

Zdravotnictví
Naše zdravotnístředisko je největším zdravotním střediskem a obvodem na okrese. Spolu s občany Drnholce ho využívajíi pacienti z Novosedel, Jevišovky a z Nového ppřerova v celkovém počtu 4018 občanl.Průměrný počet denně vyšetřených pacientů je šedesát, a to jak u obvodního lékaře dospělých, tak i u dětského lékaře.
V nemocnici bylo v uplynulém roce léčeno 120 pacientů z obvodu, bylo vystaveno1315 pracovních neschopnostís průměrným počtem deseti prostonaných dnů. Zubní lékařka ošetřila celkem 3500 pacientů, dětský lékařošetřil celkem 1200 pacientů, preventivním prohlídkám se podrobilo1500 dětí školního věku..
V květnu – říjnu ((stěhování trvalo půl roku?). započalo se stěhováním zubní ordinace. přastalo se se ordinovat v provizorních prostorách na Husově ulici.. na zámku byly pro zubnínordinaci uvoněny prostory dosavadního archívu MNV, takže zdravotní středisk o je kompletně umístěno nea zámku.
Obvodní lékař MUDr. karel vyhnalíkordinuje denně, dětský lékař MUDr. Vladimír Kania , dojíždějící z Brna, ordinuje denně kromě čtvrtkuZubní lékařka MUDr. Rosalie nečasovádenně, v pondělí a ve středu do 17 hodin.Ordinace ženského lékaře bývá ve čtvrtek dopoledne.Lékárnu vede RNDr. vvvěra Horáková

Pohyb obyvatelstva
(STATISTIKA K 31.12. 1978)

Počet obyvatel: 1806 občanů ((890 žen, 916 mužů)
zemřelo celkem : 18 občanů(6 žen, 12 mužů)
Narodilo se: 29 dětí (19 děvčat, 10 chlapců)
Pohyb obyvatel: Odhlásilo se:61 občanů
Přhlášeno: 52 občanů
Uzavřená manželství:18(z toho 4 opakovaná v kostele)

Charsakter obce
jestliže se ohlížíme za uplynulým rokem, můžeme konstatovat, že za dvanácz měsíců napjali občané Drnholce hodně sil k tomu, aby celou svojí prací co nejdůstojněji oslavili pro nás všechny tsak důležitévýročéí(30. výročí Unora a 60. výeočí VŘSR)

Závažné události
Dne 20. února 1978 v 8,30 hod. se rozezněla sirémna na požární zbrojnici, která oznamovala neštěstí, které v podobě požáru postihlo manžele Součkovyz Husovy ulice. Od o lejového pojízdnéh oradiátrou se vzňalozařízení bytu aa v palmenechbylo téměř zničeno
K žádným vážným ehodám v roce 1978 v obci nedošlo
Dne 22. dubna 1978 dšlo k tragické události při budování kanalizace na Hhrušovanské ulici při hloubení výkopu pro kanalizační rory zahynul 48 letý místní občan Mirosalv Drápal. Byl zasypán hlínou, která se nečekně shrnula do kanalizační jámy, která nebyla z obou stran vyztužena. Na poslední cestě byl M. Drápal dorpovázen velkým množstvím občanů, pro které navždy zůstana v paměti jeho usměvavá tvář. Mirosalv Drápal patřil k nejaktivnějčím budovatelům při akcích Z. Čest jeho památce!

Zápis do kroniky byl schválen KŠK MNV dne 13.3.1979., rada MNV zápis schválila 19.3.1979
Obecní kronika 1978

Úvod
Uplynulý rok bylo veškeré dění spojeno s oslavou 30. výročí Vítězného února 1948.
Ve všech resortech národního hospodářství i ve sféře kulturní a ideově politické bylo konstatováno, že ve státě, kde vládne lid, rozkvétá každá činnost a celá republika i celý národ se rozvíjí stále větším tempem.
Toto výročí bylo příležitostí pro každého občana Drnholce, aby projevil svoji aktivitu při budování obce a přidal ruku k nově tvořenému dílu. Také v oblasti kulturně výchovné bylo hodně příležitostí, jak vyjádřit lásku k vlasti a podporu KSČ - vedoucí složce v naší republice.
Rok 1978 byl poznamenán ještě jednou - pro Československo velmi důležitou událostí. Druhého března byla vypuštěna na oběžnou dráhu kosmická loď s prvním československým kosmonautem na palubě- třicetiletým kapitánem Československé lidové armády Vladimírem Remkem občan státu v srdci Evropy, příslušníka velké rodiny socialistických států, zahájil tak éru společného dobývání vesmíru- éru spolupráce INTERKOSMOS.

Činnost MNV
Složení MNV v Drnholci se v letošním roce nezměnilo. MNV úřadoval i nadále na náměstí Svobody 8 v prvním poschodí. Úřední hodiny pro občany byly stanoveny na pondělí a středu od 8 do 18 hodin.
Rovněž všichni zvolení poslanci pokračovali v tomto roce v plnění svých úkolů a funkcí. Jejich účast na plenárních zasedáních se pohybovala kolem devadesáti procent. Plenárních zasedání se uskutečnilo v tomto roce šest, přesně podle plánu, stejně tak to bylo i s náplní plenárních zasedání. Zlepšila se v tomto roce připravenost i kvalita přednášených zpráv ,které byly vždy předem projednány v radě MNV.Nedostatkem plenárních zasedání byla velmi slabá účast občanů, i když agitace na tato jednání byla dobře zajištěna. Zástupci ONV se zúčastnili jen poloviny plenárních zasedání.
Rada MNV se sešla v roce 1978 25 x – i zde účast členů rady činila 90,3%. Rada řešila všechny důležité problémy obce, zabývala se plněním volebního programu, zajišťováním akcí Z, přípravou národních směn, zabývala se prací jednotlivých komisí, od nichž vyžadovala písemné zprávy o činnosti.. Důležité body jednání rady byla příprava plenárních zasedání , hodnocení práce poslanců a členů komise. Rada řešila celou řadu drobných záležitostí obce a občanů.
Také komise MNV pracovaly v tomto roce dobře. všechny komise uskutečnily plný počet zasedání, tj. dvanáct.Účast členů komisí na zasedáních:
 komise stavební – účast 83% - nejlepší účast soudruh Miloš 100%
 komise finanční - zde měli 100% účast tři členové
 komise ochrany veřejného pořádku – jediná zaznamenala pokles účasti na 90 %
 komise mládeže 83 % - tři členové 100% (Zemanová, Janeček, Huťková)
 komise školská – 79,6%- stoprocentní účast má předseda komise s. M. Kapusta
Komise řšily svou problematiku podle stanovených plánů a podle požadavků rady MNV.. výsledky práce komisí jsou obsaženy v příloze kroniky – Zpravodaje č. 1 – 10 /1978.

Sbor pro občanské záležitosti
Komise rady MNV – Sbor pro občanské záležitosti – pokračovala v tradičních formách práce. podařilo se zajistit tři smuteční řečníky (Olga procházková, Jaroslava Šedivá,, Zdeněk Kocman). Komise uskutečnila celkem patnáct akcí v netradičních formách. Mezi ně patřily: beseda s rodiči budoucích prvňáčků, vítání prvňáčku ve škole, předávání vysvědčení vycházejícím žákům v obřadní síni, Den zletilosti, beseda předmanželské výchovy a jiné akce.
Sbor obdržel písemné poděkování od místopředsedy ONV v Břeclavi Vlastimila Rampuly za precizně předvedenou ukázku občanského pohřbu výjezdnímu zasedání okresnímu SOZ v naší obřadní síni.

Činnost vesnické organizace KSČ
Snahou KSČ a také jejím posláním bylo objasňovat politiku strany a získávat pro ni všechny naše občany.. V první řadě bylo úkolem KSČ připravovat všechny oslavy významných výročí – oslavy v obci mají skutečně vzrůstající tendenci.
Velmi dobře pomáhalo při objasňování politiky strany Agitační středisko. Naše občany pravidelně navštěvovaly agitační dvojice, které zvaly občany na oslavy politických výročí, na národní směny a projednávaly s nimi záležitosti MNV. Pravidelnou informaci o veškerém politickém a kulturním dění v obci podával náš Zpravodaj a rozhlasový kroužek.
Snahou vesnické organizace je uskutečnit k jednotlivým výročím jednotnou výzdobu domů. Řada občanů už zdobila v letošním roce své domy malými praporky na okenních rámech.
Stranická organizace pořádala ve spolupráci s MNV a SOZ besedy s mládeží a zajišťovala politické vzdělávání členů vesnické organizace SSM. Plnila tak úkol získávat mládež pro politiku strany. nejúčinnější formou politického působení na občany dvě veřejné schůze KSČ občané se na nich seznámili s vytyčenými úkoly ,s hodnocením vykonané práce a v diskusi se vyjadřovali k veřejnému dění v obci
KSČ v obci má velkou autoritu.

Průběh počasí
Prvního ledna 1978 – na Nový rok – se občané Drnholce probudili do zasněženého dne. Pře noc anpadlo pár centimetrů sněhu, vál silný severní vítr, který vytvářel nepříjemnou náladu při odpolední sváteční procházce.. Brzy však sníh roztál a leden je možno charakterizovat jako měsíc nadprůměrně teplý a suchý.
vysoké mrazy se dostavily až koncem února –18 až-20 C. pak přišel náhle zlom a od 25. února vystoupily teploty až na +5 C.
První jarní den vál severní vítr a popadával sníh, závěr měsíce byl však velmi teplý, teploměrse vyšplhal na 24 C..Uprostřed dubna se opět ochladilo, teplota poklesla na nulu a padal sníh s deštěm.. První jrní bouřka nás navštívila 23. dubna odpoledne, „ledoví muži“ se ohlásili jedenáctého května prudkým ranním chladem, denní teploty dosahovaly sotva 10 C a v severním větru popadával celý den sníh.
V úvodu června dosahovaly denní teploty až 30 C., prázdninové měsíce však probíhaly ve znamení dešťů, větrů a denních teplot v rozmezí 12 až 15 C, až konec měsíce července a konec srpna byly teplé nad 30 C. Dne 27. srpna ráno byly v Drnholci jen čtyři stupně nad nulou, na mnohých místech republiky byl první mráz. začátek školního roku však provázela slunná pohoda a teplé počasí.Sklizeň brambor a řepy proběhla bez problémů, protože nepršelo a bylo sucho.
První sníh napadl 26. listopadu odpoledne, od 4. prosince došlo k velkému ochlazení, noční teploty se pohybovaly kolem –10 C,, denní –3 C, po týdnu však nastala obleva Vánoce proběhly na ledu a sněhu, avšak teploty byly mírné Závěrečná noc roku 1978 byla opět ve znamení prudkého ochlazení. na jižní Moravě poklesly teploty o15. 9 C
Velké sucho letošního roku dokládá přehled vodních srážekHodnoty jsou uvedeny v mm)
 leden 18,1
 únor 21,9
 březen 15,7
 duben 29,2
 květen 50,0
 červen 51,3
 červenec 35,0
 srpen 31,4
 září 18,3
 říjen 16,9
 listopad 35,5
 prosinec 16,9
 CELKEM 340,2 mm za celý rok 1978

Socialistická zemědělská velkovýroba
Výsledek hospodaření závodu 01 Drnholec za rok 1978 byl významně ovlivněn mimořádným suchem, které ve svých důsledcích nemá obdoby za posledních padesát let.
V prvním čtvrtletí roku 1978 spadlo 55,7mm srážek. Zimní vláha byla tak vytvořena méně než 50% potřeby. V období vegetace byla četnost srážek poměrně dobrá až na období poloviny června do závěru žní. S ohledem na tyto skutečnosti bylo dosaženo těchto výsledků:
 pšenice ozimá 41,7 q/ha
 ječmen jarní 36,4 q/ha
 kukuřice na zrno 37,4/ha
 cukrovka 160 q/ha
 vojtěška zelená 191,1 q//ha
 kukuřice silážová 217,8 q/ha

Plánovaná výroba nebyla splněna. Současná úroveň agrotechniky však prokazuje, že je schopna významně ovlivňovat nepříznivé důsledky klimatických podmínek. dosažené výsledky mimo cukrovku vysoce přesahují úroveň intenzity období před deseti lety.
Některé zajímavosti z činnosti závodu 01:
 v organizaci žní se umístil na druhém místě v rámci okresu Břeclav
 skupinové nasazení sklízecích mlátiček SK-6 s výkonem 155 ha na jeden kombajn tzískal závod 11. místo na okrese Břeclav
 skupina šestiřádkových sklízečů řepy (výkonem217 ha na jednu soupravu) získala první místo skupin
 závod dosáhl nejlepšího přírůstku hovězího žíru na Státním statku Mikulov (0,85 kg)
 na každý hektar zemědělské půdy bylo vyhnojeno 372 kg čistých živin (NPK)
 závod dosáhl nejnižších nákladů v rámci Státního ostatku Mikulov na výrobu litru mléka a kilogramu přírůstku hovězího žíru

Mechanizační středisko Výsluní zaměstnává 95 lidí.. Z tohoto počtu je 30 opravářů zemědělských strojů. kteří se zabývají opravami složitější zemědělské techniky.V dosavadní činnosti je nutno vyzvednout práci všech pracovníků mechanizace, což dokazuje druhé místo v okresní soutěži mechanizačního odvětví.K tomuto výsledky přispěly dobré výkony pracovníků mechanizačního střediska.
Další podrobnosti a celkové splnění úkolů za rok 1978 obsahuje příloha Rozbor plnění plánu státního statku.

Průmysl
Drnholec je obec zemědělského rázu, průmysl zde není zastoupen žádným podnikem. Jediné průmyslové výrobky vycházejí z přidružené výroby státního statku- o čemž bylo podrobně psáno v minulém roce.

Obchod a služby
V květnu zahájil Oblastní podnik služeb Mikulov dovoz plynu do Drnholce. Plyn se dováží do obce vždy v pátek a je vydáván na čtyřech stanovištích vždy po dobu deseti minut (Brněnská, náměstí, Hrušovanská, Výsluní). občané si na tuto službu rychle zvykli, šetří jim čas, i když se časové limity někdy nedodržují.
Ostatní služby ani obchodní síť se v tomto roce nezměnila.
Pro srovnání s rokem 1977 se tržby Jednoty zvýšily o 1,383 milionů Kč a činily celkově23327000Kč. Plán obratu maloobchodních cen byl tak splněn na 104,5%. Pět prodejen plán tržeb splnilo a překročilo, čtyři další prodejny a pohostinství plán nesplnily.
V Drnholci trží JEDNOTA denně asi 90000 korun, z toho prodejna textilu asi 52000 Kč

Úprava obce, doprava, spoje
V bytové výstavbě se v letošním roce pokročilo kupředu., bylo kolaudováno šest bytových jednotek na Polní ulici, dále se pokračovalo v řadové a individuální zástavbě na Havlíčkově ulici. Zde bylo také šest bytových jednotek kolaudováno Od plánované výstavby a Tyršově ulici byla zatím upuštěno, neboť několik původních zájemců se odhlásilo a vyskytly se některé majetkové právní problémy u lesní správy a komunálních služeb.Dále se však pokračovalo na rozestavěné řadové zástavbě na této ulici. V individuální bytové zástavbě je rozestavěno deset rodinných domků.Přestavba se začala provádět u tří starých domků (Mančík, Huťka a Jurkas).
V roce 1978 bylo vydáno celkem 21 stavebních povolení, v nichž jsou zařazeny především vnitřní a vnější opravy rodinných domků a vinných sklepů. Vyskytují se však problémy s dokumentací, především s vlastnickými listy. Tyto přestavby povoluje ONV-odbor výstavby
Pokročilo se i ve výstavbě a konečné úpravě obřadní síně. Byly zakoupeny koberce a art protis (tkaný obraz – gobelín)v hodnotě 15000 Kč, který byl instalován v září 1978. Obřadní síně je využíváno nejen k uzavírání sňatků a vítání občánků, ale i k předávání občanských průkazů a vysvědčení žákům, kteří končí základní školu.
Na úseku akcí Z stále není dokončen septik na Hrušovanské ulici, kde chybí položit asi šedesát metrů kanalizačních rour.. na tomto úseku bylo odpracováno 572 brigádnických hodin.
Na stavbě požární zbrojnice bylo dopracováno v roce 1978 málo práce. I když je stavba zastřešena, je nutné především dokončit vnitřní zdivo, venkovní práce, instalaci vody a elektřiny. MNV bude muset požádat o prodloužení termínu. Svoji úlohu zde hrají složité dodavatelsko odběratelské vztahy.
V listopadu 1978 byly zahájeny přípravné práce zaměřené k přestavbě náměstí, která je plánována v souvislosti se stavbou přehrady. Tato práce bude dokončena v říjnu 1980.
Životní prostředí v Drnholci se v podstatě nemění. Občas je zaznamenána nekázeň některých občanů, kteří vyvážejí smetí, než je určeno národním výborem. přistoupilo se k tomu, že tito občané jsou trestáni pokutami.
V červenci byl z iniciativy členů SVAZARMU zbořen dům č. 6 na náměstí. Částečně byl i odklizen materiál – cihly a dřevo k upotřebení si rozebrali občané. Polovina trosek však čeká ještě na odstranění.
První jarní národní směny 15. dubna se zúčastnilo 101 lidí. Pracovalo se na septiku Gagarinova (t.j konec Hrušovanské) , chodníku ke škole, odklízení budovy č. 4 a chodníku kolem kostela.. Druhé jarní směny se zúčastnilo 29. dubna 315 občanů, včetně školní mládeže. Byly upraveny všechny zelené plochy, okolí kolem domů. uklízel se hřbitov a další drobné akce. Celková hodnota brigádnického díla činila 21000 Kč

Veřejný život
Únorové vítězství, jehož 30. výročí si připomněla celá naše vlast, oslavili drnholečtí občané velmi důstojně. Akce proběhla v sále kina. Po úvodním slově předvedli kulturní program žáci deváté třídy ZDŠ a ženský pěvecký sbor. Oslava byla doplněna promítáním filmu 1929 (Devětadvacátý)Oslavy se zúčastnilo asi stovka občanů. Akci možno hodnotit kladně Pod záštitou Února se konal slib jisker základní školy. Slavnostní shromáždění Pionýrské organizace proběhlo 24. února odpoledne v sále místního kina.
Odpoledne 5. března se zaplnil sál kulturního domu ženami z Drnholce, kterým přišli poblahopřát k jejich svátku děti. Své vystoupení předvedla mateřská škola i žáci základní školy. Celý program velmi hezky uvedl předseda místní Národní fronty Emil Kaňkovský st. Závěr programu patřil již tradičně ženskému pěveckému sboru, který je ozdobou každého kulturního programu.Patří za to dík nejen Karlu Fialovi,, ale také ženám, které takto účinně využívají svého volného času.
Březen byl velmi důležitým měsícem v životě svazácké organizace v Drnholci. mezi mladé občany zavítal předseda ústředního výboru SSM soudruh Miroslav Dočkal. Svazáci uspořádali ve svém klubu soutěž Jak to bylo v únoru 1948. Jako hosté se jí zúčastnili i svazáci z Pasohlávek. znalosti mladých byly na dobré úrovni soudruh Dočkal se o nich pochvalně vyjádřil. Po soutěži hovořili svazáci se s. Dočkalem o naplňování závazků, uzavřených na počest11. festivalu mládeže a studentstva na Kubě.
Prvomájová oslava již tradičně proběhla v Mikulově. Autobusy i osobními auty odjela většina obyvatel i žáků do okrskového města, aby tam důstojně oslavili Svátek práce.
Večer 18. května se konala v kinosále veřejná schůze KSČ, na které byl přítomen tajemník pro ideologickou práci OV KSČ Josef Ondryáš. Schůze se vyznačovala bohatou diskusí k otázkám vyplývajících ze závěrů 11. plenárního zasedání ÚV KSČ Ke 110 občanům na závěr promluvil J. Ondryáš. vyslovil uspokojení nad politickou prací v naší obci.
Dne 27. října proběhla v sále kulturního domu oslava 60. výročí vzniku ČSR. Slavnostní referát přednesl zástupce ONV, s kvalitním programem vystoupili žáci ZDŠ. Jedinou závadou celé akce byla slabá účast občanů.
Téhož dne večer pořádal SOZ setkání padesátníků (padesátiletých)Se slavnostním projevem vystoupil Jaromír Mádl. Padesátiletí občané se zapsali do Pamětní knihy obce a obdrželi v upomínku pamětní listy. Pak už se rozběhla družná a radostná nálada, která oslavence provázela po celý večer.
17. listopadu zorganizoval SOZ besedu pro mladé Přátelství – láska – manželství.Do sálu kulturního domu přišlo 120 mladých lidí, aby si vyslechli MUDr. Jana Vanýska, který besedu řídil. v diskusi zodpověděl na třicet písemných dotazů..mladí projevil o daná témata velký zájem. Nna závěr hrála k tanci poslechu místní hudební skupina GALAXIE.

Politický a kulturní život
Místní knihovna
Po celý rok 197 půjčovala MLK knihy občanům i žákům ZDŠ. Do konce prosince pracovaly v knihovně tři pracovnice, učitelky B.Škápíková a M.Fialová, a absolventka střední knihovnické školy Dagmar Bulíčková z Milovic, která do od 1. ledna 1979 přebírá knihovnu v Drnholci jako stálá knihovnice.
Počet výpůjček je velmi vysoký, knižní fond je stále doplňován novými svazky,Ke konci roku měla knihovna přes pět tisíc svazků.

Kino
Místní širokoúhlé kino promítalo dvakrát až třikrát týdně .Výběr filmů byl velmi pestrý a každý si přišel na své, Nezapomínalo se především na děti, pro byl jako každoročně i tento rok uspořádán festival dětských filmů a festival sovětských filmů.

Celostátní premiéra
Dne 10. června 1978 se konalo v místním kinosále celostátní premiéra slovenského barevného filmu DVERE DOKORÁN. Byli přítomni členové delegace ONV vedené soudruhem Dvořákem, vedoucím odboru kultury. Premiéry se zúčastnili také tvůrci filmu – scénárista,,, producent a herečka. na úvod vystoupil místní ženský pěvecký sbor, po shlédnutí filmu následovala beseda občanů s tvůrci filmu. Diskuse byla bohatá, otázky na úrovni.S. Dvořák poděkoval občanům Drnholce za přijetí celé delegace a zájem o film v obci, zvláště vyzvedl činnost kina a sboru pro občanské záležitosti.

Vystoupení bulharského souboru
O dva dny později, 12. června byli občané Drnholce svědky další kulturní události, když d o naší obce zavítal třicetičlenný soubor lidové tvořivosti z Bulharska BOJANA, který byl na zájezdě v ČSSR u příležitost i stého výročí osvobození Bulharska od osmanského jha.Soubor doprovázel ředitel Bulharského kulturního střediska v Praze soudruh Tulev. Členové souboru předvedli před plně obsazeným sálem sokolovny hodinový program lidových tanců a písní.večer potěšil nejen reemigranty z Bulharska, ale i ostatní drnholecké občany.
Kulturní a politickou činnost složek Národní fronty v obci podrobně rozebírají jednotlivá čísla Drnholeckého zpravodaje, přílohy této kroniky.

Škola
Místní ZŠ navštěvovalo v roce 1977/78 celkem 341 žáků, kteří byli zařazeni do čtrnácti tříd.. V prvních třídách učily Z. Orsáčková a V. Zajícová. Družina mládeže měla dvě oddělení, na škole působilo 19 pedagogických pracovníků. Celý školní rok probíhal ve znamení oslavy 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 30. výročí Vítězného února 1948.
Na konci roku prospělo 43 žáků s vyznamenáním, dostatečných žáků bylo 88 a pět žáků s nedostatečnými. Ve veřejně prospěšné práci odpracovali žáci 1190 brigádnických hodin a nasbírali 10,3 tun starého papíru a hader.
Estetická výchova žáků byla doplněna dvěma umělecko recitačními pásmy profesionálních umělců,, dvěma výchovnými koncerty a šesti filmovými představeními.
V tomto školním roce byla připravena řada soutěží v různých oborech. velmi pěkných umístění bylo dosaženo v okresním kole zeměpisné olympiády, v pěveckých a výtvarných soutěžích
Pionýrská organizace měla 257 pionýrů a jisker, tj. 75% všech žáků školy. Pionýři pracovali v 11 oddílech.
V tomto školním roce se i zlepšila spolupráce s rodiči. průměrná účast rodičů na třídních schůzkách činila 64,5%.
Nejnákladnější opravou ve škole byla výměna podlahy ve třídách v budově na Kostelní ulici s celkovým nákladem 67000Kč.
Slavnostní zakončení školního roku pro vycházející žáky s konalo v obřadní síni MNV za účasti zástupců politického veřejného života v obci. Tato akce měla slavnostní ráz….
Nový školní rok 1978/79 začal slavnostně 4. září, do 14 tříd nastoupilo 325 žáků. Z mateřské dovolené se vrátila Z. Trojanová, jinak nedošlo v učitelském sboru k žádným změnám.

Zábavy a sport
Plesy
Rok 1978 v oblasti zábav otevřelo jako obyčejně svým plesem myslivecké sdružení.Sedmého ledna se poprvé rozzářil sál kulturního domu a plesová sezóna roku 1978 se rozběhal naplno.Další plesy uspořádaly tyto organizace. ČČK,SRPŠ s TJ Dynamo. všechny proběhly ve slavnostní atmosféře a bez problémů s mládeží (Chování a oblečení). Mezi velmi pěkné a vydařené kulturní podniky možno počítat i Josefskou zábavu, uskutečněná 19. března.

Školní výchovné koncerty
V oblasti kultury nelze zapomenout na školní výchovné koncerty pořádané profesionálními umělci , především z brněnských divadel (operní pěvci Hrubeš a Strádalová, herci (Fialová, Kampf, Wuršerovi z Jihlavy). tato představení měla vždy vysokou uměleckou úroveň a přispěly k širšímu rozhledu našich žáků .
Směrnice
Z iniciativy kulturně školské komise byly vydány zásady k organizování tanečních zábav na území obce. k tomuto zásahu došlo především proto, že na mnohých tanečních zábavách docházelo k přestupkům, některé tyto přečiny hraničily s trestnou činností..Členové KŠK spolu s členy komise veřejného pořádku a příslušníků VB kontrolovali všechny taneční zábavy v kulturním domě.
Stolní tenis
V lednu 1978 byla zahájena činnost oddílu stolního tenisu TJ Dynamo. V dubnu byl sehrán propagační turnaj TJ Dynamo – Praga Novosedly, po němž se do oddílu přihlásilo čtrnáct žáků.. Již během krátkého působení zaznamenali členové oddílu první úspěchy. Pět chlapců získalo třetí místo v okresním turnaji OV ČSTV Břeclav.. V prosinci uspořádal oddíl Vánoční turnaj, jehož se zúčastnila družstva z Dolních Dunajovic, Novosedel, Vranovic, Sedlece a DrnholceVítězi turnaje se stali stolní tenisté z Vranovic.Oddíl místních tenistů trénují Alois Švejda (učitel) a Alexandr Eremiáš (student gymnázia)

GRAND PRIX Drnholec
AUTOMOTOKLUB Drnholec a místní organizace SSM za spolupráce Státního statku Mikulov uspořádali v naší obci ve dnech 21. – 23. července 1978 automobilovou orientační soutěž pro jezdce první a druhé výkonnostní třídy.Na soutěž přijeli jezdci z Karlových var,Prahy, Plzně, Hodonína, Uherského Hradiště, Strážnice, Třebíče, Jihlavy a Brna. Soutěž měla šest etapp a měřila 168 km a trasa závodu vedla okolím Drnholce a Palavských kopců.Na trati byli soutěžící kontrolováni v 55 průjezdních a 77 tajných kontrolách.
Jízdní průměr stanovený pořadatelem nedodržela ani jedna posádka. Četné trestné body za pozdní příjezdy do časových kontrol svědčily o náročnosti závodu..Mezi startujícími byli i tři členové čs. reprezentačního družstva.Tři posádky vzdaly… diskvalifikována nebyla žádná. z 27 automobilů , které dorazily do cíle, zvítězila posádka z Brna Kočvara - Šiřina.Soutěž byla všeobecně nadšeně hodnocena i zástupci krajského výboru Svazarmu, kteří místnímu automotoklubu nabídli uspořádat na podzim 1978 třídenní soustředění jezdců první výkonnostní třídy a pořadatelů soutěží z Jihomoravského kraje..Příští ročník GRAND PRIX DRNHOLEC se plánuje na červenec 1979.

Zdravotnictví
Naše zdravotnístředisko je největším zdravotním střediskem a obvodem na okrese. Spolu s občany Drnholce ho využívajíi pacienti z Novosedel, Jevišovky a z Nového ppřerova v celkovém počtu 4018 občanl.Průměrný počet denně vyšetřených pacientů je šedesát, a to jak u obvodního lékaře dospělých, tak i u dětského lékaře.
V nemocnici bylo v uplynulém roce léčeno 120 pacientů z obvodu, bylo vystaveno1315 pracovních neschopnostís průměrným počtem deseti prostonaných dnů. Zubní lékařka ošetřila celkem 3500 pacientů, dětský lékařošetřil celkem 1200 pacientů, preventivním prohlídkám se podrobilo1500 dětí školního věku..
V květnu – říjnu ((stěhování trvalo půl roku?). započalo se stěhováním zubní ordinace. přastalo se se ordinovat v provizorních prostorách na Husově ulici.. na zámku byly pro zubnínordinaci uvoněny prostory dosavadního archívu MNV, takže zdravotní středisk o je kompletně umístěno nea zámku.
Obvodní lékař MUDr. karel vyhnalíkordinuje denně, dětský lékař MUDr. Vladimír Kania , dojíždějící z Brna, ordinuje denně kromě čtvrtkuZubní lékařka MUDr. Rosalie nečasovádenně, v pondělí a ve středu do 17 hodin.Ordinace ženského lékaře bývá ve čtvrtek dopoledne.Lékárnu vede RNDr. vvvěra Horáková

Pohyb obyvatelstva
(STATISTIKA K 31.12. 1978)

Počet obyvatel: 1806 občanů ((890 žen, 916 mužů)
zemřelo celkem : 18 občanů(6 žen, 12 mužů)
Narodilo se: 29 dětí (19 děvčat, 10 chlapců)
Pohyb obyvatel: Odhlásilo se:61 občanů
Přhlášeno: 52 občanů
Uzavřená manželství:18(z toho 4 opakovaná v kostele)

Charsakter obce
jestliže se ohlížíme za uplynulým rokem, můžeme konstatovat, že za dvanácz měsíců napjali občané Drnholce hodně sil k tomu, aby celou svojí prací co nejdůstojněji oslavili pro nás všechny tsak důležitévýročéí(30. výročí Unora a 60. výeočí VŘSR)

Závažné události
Dne 20. února 1978 v 8,30 hod. se rozezněla sirémna na požární zbrojnici, která oznamovala neštěstí, které v podobě požáru postihlo manžele Součkovyz Husovy ulice. Od o lejového pojízdnéh oradiátrou se vzňalozařízení bytu aa v palmenechbylo téměř zničeno
K žádným vážným ehodám v roce 1978 v obci nedošlo
Dne 22. dubna 1978 dšlo k tragické události při budování kanalizace na Hhrušovanské uliciiipři hloubení výkopu pro kanalizační rory zahynul 48 letý místní občan Mirosalv drápalByl zasypán hlínou, která se nečekně shrnula do kanalizační jámy, která nebyla z boou stran vyztužena.na poslední cestě byl M. drápal dorpovázen velkým množstvím občanů, pro které navždy zůstana v pamětiii jeho usměvavá tvář.. Mirosalv Drápal patři lk nejaktivnějčím budovatelům při akcíhZ. Čest jeho památce!

Zápis do kroniky byl schválen KŠK MNV dne 13.3.1979., rada MNV zápis schválila 19.3.1979
Obecní kronika

1979 - rok 35. výročí SNP

Rok 1979
proběhl i u nás v Drnholci ve znamení Mezinárodního roku dítěte Celý svět obrátil svou pozornost na budoucí květy lidstva – na děti Pro naši republiku to byl zároveň rok 30. výročí založení pionýrské organizace a rokem 35. výročí Slovenského národního povstání.

Místní národní výbor
Ve složení vedení MNV nedošlo v roce 1979 k personálním změnám.
Došlo ke změně ve složení rady MNV. Dosavadní předseda komise kulturně školské Miloslav Kapusta se přestěhoval a jeho místo v radě zaujal nový předseda komise Miroslav Jakubec.
Rada se sešla v tomto roce 24 krát . Plenární zasedání se konala pravidelně, jednou za dva měsíce.a řešila důležité a stálé body jednání.MNV společně s MV NF a VO KSČ. Plnily se průběžně všechny úkoly zakotvené ve volebním programu.Dále se pracovalo na stavbě nové požární zbrojnice, začalo se s kanalizací od Dyje k základní škole – předpoklad přístavby nové budovy základní školy. Pokračovalo se v pokládání kanalizace na Hrušovanské ulici
Do konce roku byla dokončena nová šestibytovka na Dělnické ulici 21, kde proběhla 27. prosince první kolaudace. Do konce ledna1980 má být odstraněno celkem 62 závad, poté bude novostavba předána do užívání.
Za pomoci Památkové péče Brno a za finanční podpory státu byly v důsledku úprav a výstavby silnice Novosedly - Drnholec přemístěny historické sochy do blízkosti kostela a zámku.

Vesnická organizace KSČ
VO KSČ má 42 členů a kandidátů. Věkový průměr členů se pohybuje kolem 58 let. Složení výboru KSČ se neměnilo. V průběhu roku se uskutečnily dvě veřejné členské schůze.
 15.března s programem hodnocení plnění volebního programu na úseku organizací Národní fronty
 15. listopadu – s programem hodnocení volebního programu na úseku politicko organizátorské práce
V druhé polovině roku 1978 byla práce výboru organizace KSČ směřována k realizaci závěrů 12. pléna ústředního výboru KSČ z prosince 1978 – o výměně stranických legitimací, neboť platnost starých končila prosincem 1979 V květnu byly provedeny pohovory s členy výboru, v září a v říjnu s ostatními členy organizace.Hlavním cílem pohovorů bylo zvýšit aktivitu členstva.
Vyvrcholením celé důležité akce bude slavnostní lednová schůze v roce 1980, kde budou předány členům KSČ nové členské legitimace.

Počasí
Prvním lednem nastalo zimní počasí s krutými mrazy. Meteorologové uváděli pro Moravu pokles teploty z 31.12.1978 na 1.1.1978 o –15,9 C
Mrazy, vánice, náledí zachvátily celou Evropu i Severní Ameriku. Teploty klesaly hluboko pod – 20 C. I v Drnholci se teploty pohybovaly kolem – 20 C. Mírná obleva se dostavila po dvacátém lednu. hrozivé předpovědi, že únor bude ještě mrazivější, se naštěstí nesplnily. Teplotně byl únor už normální. první jarní den byl tentokrát ve znamení ne sněhu, ale jarního sluníčka a denní teploty +15 C.
Avšak zahrádkáře i ostatní občany zaskočila studená vlna, která se objevila v posledním březnovém týdnu.. Ranní teploty kolem 0 C, denní 8 – 10 C, vítr, déšť – chladno. Toto počasí se udrželo až do desátého dubna.Pak přišla řada teplých dní, takže i Velikonoce proběhly za krásného jarního slunné ho počasí. K velkému ochlazení došlo opět 17. dubna. Chladné noci a větrné dny však provázely další řadu dní. Definitivní oteplení nastalo až 12. května.Pak trvala řada dní s tropickými teplotami, t.j .teploty přes 30 C. Od 22. května se poněkud „ochladilo“ na 24 C, vzápětí následovala opět tropická vedra s teplotami kolem 35 C ve stínu )na slunci až 44 C). Déšť se Drnholci vyhýbal až do šestého června, kdy nad obcí spustila prává letní bouřka s pořádným lijákem . Do 13. června trvala vedra, pak se přes noc ochladilo na 15 C s nárazovým severním větrem.
Poslední červnový týden se na školáky, kteří očekávali prázdniny usmálo sluníčko a teploty stouply. na 27 C. začátek prázdnin však přinesl rozčarování. Noční tepoty klesly na 5 C, přes den nepřekročily 20 C. vál severozápadní vítr. . Zlepšení nastalo až v posledních červencových dnech. Žním počasí nepřálo, srpen už byl suchý a teplý.
Koncem září už bylo nutno topit v domácnostech, ochladilo se, nepříjemné byly ranní mlhy.Říjen byl pěkný a slunný- přinesl zemědělcům pohodu při sklizni podzimních plodin Listopad se ohlásil mrholením a mlhami. prosinec naopak nastoupil s vysokými denními teplotami netypickými pro toto roční období (přes den kolem 15 C,v noci teploty do 5 C. “Paní Zima“ vystrčila drápky až 12. prosince,kdy v noci teploty na pět stupňů pod nulou, závěr roku byl mírný, nápor zimy se očekával až začátkem roku 1980

Zemědělství
Hrozivé sucho a tropická květnová vedra v období vegetačního vzrůstu způsobil, že zemědělství zaznamenalo opět jeden nepříjemný rok – -nízké výnosy, zejména u obilovin byly očekávány.
Sklizeň obilnin začala v roce 1979 18.července a pokos byl ukončen 16. srpna. Délka sklizně byla velmi dlouhá, pokos byl ukončen 16. srpna… hlavní příčinou bylo špatné počasí Závod 01 Drnholec pěstoval obiloviny na ploše 2806 ha. Následkem katastrofálního sucha bylo o bilí z plochy765 ha usušeno v horkovzdušných sušárnách na obilnou moučku.

Hektarové výnosy:
 ječmen ozimý 27,5q/ha
 -jarní 32,4 q/ha
 pšenice ozimá 26,5q/ha
 průměrný výnos 30,6 q/ha

Dodávka zrna byla splněna na 100%. Sklizeň provádělo patnáct kombajnů vlastních a dalších sedmnáct sklízecích strojů bylo z kooperačních zvodů. Kombajnéři soutěžili o bezztrátovou sklizeň ANI ZRNO NAZMAR,. Tuto celostatkovou soutěž vyhrála posádka kombajnu KOLOS za závodu 01Drnholec Ligas – Šedivý Zdeněk, která sklidila 898 tun ze 169 hektarů. Sklizeň slámy byla ukončena19. srpna 1979, podmítka byla zahájena 22. července a byla prováděna do 21. srpna.
V živočišné výrobě nastalo v roce 1979 proti předchozímu roku zlepšení.Výroba mléka byla splněna na 103,5 % a byla překročena o 188000litrů. Dodávka masa byla splněna na 100,3 %

Obchod
O otázce služeb poskytovaných obyvatelstvu obchodem bylo jednáno i na plenárním zasedání, které se uskutečnilo 27. dubna 1979. Byl kritizován interiér prodejen mimo obchod PRAMEN. Předmětem kritiky se stalo také zásobování především chlebem ,rohlíky a mlékem. tyto potraviny jsou ráno dováženy pozdě a často i nepravidelně
Plenární zasedání hodnotilo také kvalitu služeb v naší obci.Po sloučení podniků , rušení jednotlivých provozoven a převedení většiny provozů do Mikulova dochází k poklesu spokojenosti občanů.. připomínky se týkají termínů dodání a stížnosti jsou i na kvalitu. nejhůře je na tom uspokojování potřeb drobných oprav bytového fondu. Dobrá situace je rozvozu plynu, i když i zde bylo nutno dohodnout upřesnění rozvozového plánu. Nedostatky se projevují v odvozu pevného domovního odpadu.Tento odvoz je nepravidelný, zejména v topném období.

Úprava obce
od počátku roku pokračovala přeložka silnice Novosedly – Drnholec. Národní podnik SILNICE Brno, závod Znojmo, pokračoval v rekonstrukci vozovky celého náměstí. Stavba začala v roce 1978 a má být dokončena v listopadu 1980. Celkové náklady na stavební úpravy náměstí činí asi 16 milionů korun.. Do násypů je třeba uložit přes 70000 m3 zeminy. Doposud je uloženo 48000m3 tohoto materiálu. V trase je nutno vybudovat dva propusty typu BENEŠ a jeden most přes meliorační kanál. Zatím byly zhotoveny dva propusty a na mostě bylo započato s výkopovými pracemi.
Na náměstí v Drnholci byl proveden již hlavní průtah. Dále budou vybudovány kolem vozovky zelené pásy a chodníky, do každého domu budou zbudovány vjezdy.Na náměstí budeme mít nové elektrické osvětlení a bude přeložena telefonní st. Velmi dlouho trvalo, než byla provedena rekonstrukce vysokého napětí přes vozovku na násypech.
(omlouvám se, ale v tomto odstavečku jsem text mírně upravil . kronikářka totiž v tomto krátkém textu užila pětkrát sloveso byl proveden. Pro srovnání uvádím text ještě jednou:
Na náměstí v Drnholci byl proveden již hlavní průtah. Dále budou provedeny kolem vozovky zelené pásy a chodníky.Do každého domu bude proveden vjezd. Na náměstí bude provedeno nové elektrické osvětlení a přeložka telefonní sítě.Velmi dlouho však trvalo,než byla provedena rekonstrukce vysokého napětí přes vozovku na násypech)
Stavba silnice a rekonstrukce náměstí jistě přispěje k pěknému vzhledu obce a k bezpečnému provozu na silnici.

Veřejný život
Oslava 31. výročí Února 1948 se konala v rámci plenárního zasedání v místním kinosále. Slavnostní projev byl doplněn filmem o životě Klementa Gottwalda Bylo to v únoru.
Oslava MDŽ proběhla v sále kulturního domu. Měla tradiční ráz: slavnostní projev přednesl předseda MV NF Emil Kaňkovský, kulturní program připravili žáci základní školy.
Do tohoto roku významné výročí- třicet let od založení pionýrské organizace. První akcí v komplexu oslav byla hvězdicová štafeta míru a přátelství dne 20. dubna ve 14 hodin. V neděli 22. dubna se v sále střediskového kulturního zařízení uskutečnilo slavnostní pionýrské shromáždění se slibem nových pionýrů.V den 30. výročí (24. dubna) se konalo místní kolo soutěže O partyzánský samopal. Odpoledne navštívila delegace třiceti pionýrů okresní pionýrskou manifestaci v Břeclavi
Májových oslav se již tradičně naši občané zúčastnili v Mikulově. I přes velmi chladné počasí se zapojilo do průvodu asi 350 našich občanů (z toho 228 školních dětí). Stejně jako v minulých letech se opět opakovaly nedostatky v organizaci oslav zejména na amfiteátru, což bylo předmětem kritiky našich účastníků.
Šestého května proběhla v naší obci oslava 34.. výročí osvobození Drnholce slavnou Rudou armádou.Po průvodu od budovy školy k pomníku Rudé armády byly položeny věnce a slavnostní projev přednesl ing. Alexandr Eremiáš, Oslava byla ukončena Internacionálou.
Týž den odpoledne proběhlo již tradiční předání občanských průkazů do rukou patnáctiletých. obřad měl velmi dobrou úroveň a oslavenci si odnesli nejen pěkné vzpomínky, ale i knižní dar od SOZ.
Dne 29. srpna se konal pod záštitou VO KSČ, MNV a MV NF celoobecní oslava 35. výročí Slovenského národního povstání. Slavnostní projev přednesla předsedkyně VO KSČ Eva Milošová. Krátký program předvedli žáci základní školy
62. výročí VŘSR vzpomněli naši občané pietním aktem u pomníku Rudé armády v předvečer výročí – 6. listopadu. V 18 hodin vyšel lampiónový průvod od budovy školy k pomníku, kde účastníci vyslechli slavnostní projev a Internacionále zhlédli malý „ohňostroj“.

Agitační středisko
O práci agitačního střediska se podrobně dočtete ve zprávě Zdenka Kocmana v Drnholeckém zpravodaji, č. 5 (květen), ročník 5.

Politický a kulturní život
Dne 28. března vzpomněla celá naše veřejnost veliké osobnosti českého národa – Jana Amose Komenského – učitele národů. v místním rozhlase vyslechli občané relaci, učitelský sbor konal slavnostní aktiv za účasti zástupců veřejného a politického života obce.
Prvního června se u příležitosti Mezinárodního dne dětí v rámci oslav Roku dítěte uskutečnil v naší obci „mírový oheň.“ Akce byla organizována okresním výborem SSM a NF. přestože byla akce tohoto typu uskutečněna poprvé, měla zdařilý průběh i ohlas veřejnosti byl kladný. v rámci roku dítěte byla uskutečněna řada významných akcí pro děti
V Týdnu dětských radostí (4. – 10. června) proběhly tyto akce:
 aranžování květin pro dívky
 střelba ze vzduchovky pro chlapce
 soutěž Miss panenka pro dívky1.-5.třídy
 přebory školy ve skoku vysokém
 dopravní soutěž
 malování na silnici
 lehkoatletické přebory školy
Desátého června se konala pro rodiče velmi zdařilá akademie žáků. Školní rok 1978/79 skončil pro 322 žáků naší školy 29. června.Z tohoto počtu ylo 154 dívek, s vyznamenáním prospělo 40 žáků (tj. 22,3% z počtu žáků 6.-9.třídy), pět žáků neprospělo.
Celková úroveň prospěchu je stejná jako v předcházejícím roce. Vzrostl počet pochval podle upřesněných kritérií pedagogické rady u žactva se projevila velká omluvená absence - v průměru 72 vyučovacích hodin
Naši žáci dosáhli výrazných výsledků v těchto soutěžích:
 Vlastimil Pospíchal obsadil 5. místo v krajském kole fyzikální olympiády, v okresním kole se umístil na prvním místě a v chemické olympiádě byl čtvrtý na okrese.
 V okresním kole zeměpisné olympiády žáci naší školy obsadili 3., 4. a 5. místo
Ve veřejně prospěšné činnosti dosáhla škola těchto výsledků:Bylo sebráno 8170 kg odpadových surovin, na brigádách odpracovali žáci asi1100 hodin.
Školu opustilo 37 patnáctiletých a 16 čtrnáctiletých žáků. Na studia odešlo sedm žáků na gymnázium a čtyři žáci na střední odborné školy. Do učebního oboru s maturitou odešlo 13 žáků, do dalších učebních oborů 38 žáků. S naší školou se rozloučil Miloslav Kapusta, který přešel do Velkých Pavlovic. Ředitelkou školy byla jmenována Eva Milošová.

Kino
Místní kino pracovalo pravidelně pod vedením učitele J. Plasse. Soudruh Plass v závěru roku v důsledku nemoci přešel do invalidního důchodu, takže místní kino bylo od 1. prosince z personálních důvodů uzavřeno. Činnost kina byal hodnocena kladně, nedostatkem byla malá návštěvnost a tím také nesplněný plán tržeb
Akce SOZ
Čtvrtého května pořádal SOZ tradiční setkání důchodců v kulturním domě. Hrála místní hudba, slavnostní projev přednesl předseda MNV, vystoupila i soudružka Cigánková. Hrály se společenské ry, veselá a bohatá tombola.Konec byl kolem druhé hodiny po půlnoci.
Tradiční setkání třicátníků proběhlo v sobotu 29. září. Bývalí žáci si dali sraz u budovy školy a po její prohlídce odešli do obřadní síně MNV.Veselice nad setkáním probíhala dlouho do noci.

Zábavy a sport
Plesová sezóna byla zahájena šestého ledna mysliveckým plesem…Po něm 27. ledna proběhl ples ČČK. Oba plesy měly vysokou společenskou úroveň, na druhém byla menší návštěvnost. z ostatních tanečních zábav možno jmenovat, např. ples SNB,Josefská zábava, pomlázková zábava.
Sedmého května v 9,00 hodin byl na Tyršově ulici odstartován již čtvrtý ročník Běhu vítězství.Letos se ho zúčastnili běžci reprezentující Vlasatice, Březí, Jevišovku a Drnholec. Většinu prvních míst si odnesli žáci z Vlasatic, drnholečtí obsazovali většinou drhá místa. počasí bylo pěkné. Pořadatelé si mohli stěžovat jen na malý počet závodníků., asi šedesát.
Devátého května proběhl na stadionu vzpomínkový turnaj kopané k uctění památky zesnulých hráčů – Tomečka a Drápala. Putovní pohár získal Sokol Dolní Dunajovice.
Dne 19. května proběhl turnaj o zemědělský pohár.Přijela družstva JZD z Gottwaldova, Chocně a Moravské Třebové. odpoledne k taneční pohodě hrála místní hudební skupina GALAXIE na stadióně místního TJ Dynama.
Na stejném místě se uskutečnila Červnová noc, kterou opět pořádalo místní myslivecké sdružení. Návštěva byla hojná. Pečeně, táborák, tanec při galaxii .náladu nepokazila ani prudká letní bouře, která se nad Drnholcem přehnala kolem desáté hodiny večer.
Třicátého června se uskutečnily další zdařilé hody. I tentokrát dvojice členů SSM, které tvořily krojovanou družinu, prokázaly, že jsou schopny bavit se na vysoké kulturní úrovni. Hody se vydařily a občané jistě přijmou pozvání na hody příští.
Dne 17. července se v Drnholci konal druhý ročník GRAND PRIX DRNHOLEC, který uspořádal místní automotoklub.o průběhu soutěže se občané mohou dočíst v podrobné zprávě MUDr Vanýska v Drnholeckém zpravodaji ze září 1979 (č.7)

Zdravotnictví
Protože rok 1979je rokem dítěte, podíváme na práci a život v drnholeckých jeslích. Pracuje zde devět zaměstnanců, z toho dvě zdravotní sestry, pět pěstounek, pradlena a pomocnice,
Při kapacitě 30 dětí je zapsaných32. Provoz v jedlích začíná ráno o půl sedmé.dětský lékař pravidelně dochází do zařízení kontrolovat zdravotní stav dětí
Budova jeslí je ve špatném stavu, v současné době se má zavádět ústřední topení, zároveň se budou uvádět do provozu dosud nevyužité prostory v budově.

Obyvatelstvo
 K 31. prosinci 1979 byl o hlášeno k trvalému pobytu1732 občenů,
 872 žen 910 mužů
 V roce 1979 zemřelo celkem 14 občanů
 6 žen 8 mužů
 Narodilo se celkem 24 dětí
 Bylo uzavřeno 28 sňatků, z toho 10 opakovaných v kostele
 Z toho 6 sňatků bylo z Jevišovky

Zápis do kroniky schválila rada MNV na svém zasedání 14. dubna 1980


Tato kronika končí stranou 590, zaznamenává život Drnholce od roku 1945 do roku 1979.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář