Jdi na obsah Jdi na menu
 


V roce 1570 propůjčuje Kryštof von Keretschin a Wolf II. z Lichtenštejna všem poddaným, mezi nimi i tržní obci Mušov, různé úlevy a práva, které jsou pro další vývoj obce důležité a velmi významné. Zde se poprvé hovoří o Mušovu jako o tržní obci. Každopádně bylo právo pořádat trh pro Mušov, ležící na důležité obchodní cestě významné a také pro panstvo to bylo důležité, neboť představovalo nemalý pramen příjmů. Trh se pořádal vždy 6. listopadu a byl důležitým dobytčím trhem. V 30ti leté válce stálými pochody armád obec velmi trpěla, takže dobytčí trh úplně zanikl a už nebyl obnoven.....utrženo.
Na str. 45 jsou popisovány úkoly jednotlivých úředníků, co kdo na obci dělal:
Zechmeister měl dozor nad živnostníky. Ohledač masa a chleba dohlížel na pečení, na jakost a správnou váhu masa a chleba. Hlídač ohně měl dozor nad otevřenými ohništěmi a komíny, aby domy pokryté slámou nebyly ohroženy ohněm. Polní hlídač musel dohlížet na to, zda jsou pole řádně obdělávána, oddělena příkopy a ploty proti dobytku. O vinice se staral podle horního práva Bergmeister. Změna obecních činitelů se neděla pravidelně, stalo se, že lidé vykonávali službu několik let za sebou, jen sem tam některý starý udělal místo mladšímu. Každý, kdo složil přísahu, zastával určitou dobu svůj úřad a předsedal jako starosta v radě. Jen soudce zastává svůj úřad déle, protože znalost práva nepřipouštěla častou výměnu. Porady s celou obcí za přítomnosti zástupce panstva se jmenovaly Bannteithing - prastaré německé právo, podle kterého se zjišťuje správnost obecních účtů a povoluje se jejich proplácení.

Obecní pečeť Mušova a jeho znaky

Nejstarší pečeť je z roku 1711 a předpokládá se, že byla ještě starší pečeť, která se ztratila v 30ti letých válkách. Roku 1613 byl opatřen revers mušovských pečetí a vlastnoručním podpisem, jak se dočteme v nějakém dokumentu. Ale mušovští starou pečeť neznají, popisována je nová pečeť, která vyjadřuje všechna práva mušovských - práva rybářská: loď a duby, znak starých rybářských práv. Ještě dnes známe místo tří hraničních dubů na pravé straně Dyje, které už dávno zmizely. V roce 1934 byly stromy znovu osazeny.
Erb má znázorňovat zřejmě bývalé opevnění obce. Podle urbáře z roku 1414 byla obec opevněná a měla dvě brány. Stará mušovská pečeť je krásný důkaz, že naši předkové byli přemýšliví a pečeť zdůrazňuje mušovskou historii.

Urbář z roku 1574

Popisuje příjmy a majitele různých dílů půdy, lesa, vody. Mýtný řád a mýtné.
Mušov při dělení panství mikulovského - listina z ditrichštejnského zámeckého archivu (str. 49 - 50).
Popisuje dělení z 15.10.1590 mezi syny Maxmiliána, Sigmunda a Franze. Maxmilián obdržel část pevnosti Děvičky, znovu vystavěnými, s obcemi Dolní Věstonice.....povolením čepovat pivo........jmenovány jednotlivé lány atd. Mezi jiným i Mušov. Roku 1591 získal Maxmilián koupí od bratra obce Pernou a Bavory a protože bratr Franz se stal duchovním, podaroval mu svůj podíl. Roku 1598 se stal Maxmilián jediným majitelem panství Mikulov.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář