Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace a spolky

Dobrovolní hasiči

Založeno v roce 1886. V roce 1936 byla postavena hasičská zbrojnice a věž k sušení hadic. V roce 1941 byla zakoupena motorová stříkačka, kterou koncem války odvezli Rusové. Sbor míval 40-45 aktivních členů. Posledním velitelem byl Rudolf Spandl.

Obrazek

Pamětní plaketa k 15.výročí založení.

Spořitelna a úvěrový ústav

Raiffeisenka. Byla pro Litobratřice a okolí. Založena v roce 1892. Od roku 1931 ve vlastním domě č.p.316. Koncem roku 1944 měla asi 400 členů z Litobratřic a Mackovic a hospodařila s jměním kolem 2 milionů Marek. Poslední předseda byl Rudolf Eschler a pokladní Vinzenz Spandl č.p. 280.

Mlékárna

Založena v roce 1925. Od roku 1926 ve vlastním domě č.p. 349 s chladírnou, lednicí a správními prostorami. Denně přebírala 1000 až 1200 litrů mléka. Mléko bylo dále dodáváno do mlékárny v Hodonicích, později do mlékárny v Hevlíně. Poslední vedoucí byl
Rudolf Eschler, obchodní vedoucí Johann Anger č.p.174.

Spolek veteránů

Založen v roce 1913. Po I. sv. válce byl přejmenován na "Podpůrný spolek vysloužilců", po roce 1938 byl přejmenován na "Válečný spolek". V roce 1944 měl 108 členů. Poslední velitel byl Josef Nautscher a zástupce Eduard Vogler.

Mužský pěvecký sbor

Založen v roce 1898. Jeho repertoár náležel k nejoblíbenějším. Poslední předseda byl Josef Nautcher a sbormistr Leopold Lustig.

Německý lidový tělovýchovný spolek

Založen v roce 1912. V období po I. sv. válce zaznamenal velký rozvoj. Jeho členové měli velké úspěchy na mnoha tělovýchovných slavnostech mimo obec. Od roku 1930 měl každoročně vystoupení na Velikonoční pondělí, kdy předváděl také jízdu na koních. Poslední představený byl Engelbert Brunner. Dohlížitelem byl Isidor Br
ündl, cvičitelem Stefan Nautscher.

Říšský spolek německé katolické mládeže

Byl založen v roce 1926, aby vedl mládež ve vlasteneckém a křesťanském duchu. Poslední předseda byl Adolf Geier a poslední vedoucí dívčí části spolku byla Angela Eschlerová.

Lidový spolek německých katolíků

Byl založen k prohloubení náboženského života a vědomí v německých farnostech ČSR a na Jižní Moravě především k podpoře německého kněžského dorostu. Poslední předseda byl Franz Vieh z č.p.324.

Německý kulturní spolek

Byl založen k podporování německého školství v ČSR po I. sv. válce.Poslední vedoucí byl Rudolf Eschler.