Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dr. Rudolf Jelínek
Miroslav 23.9.1978
Děkujeme Vítězslavu Vítkovi za poskytnutí podkladů


Rok 1938 v Miroslavi

Z krizových jevů a úspěchů Hitlera v Německu začala těžit na Znojemsku Sudetoněmecká strana, která získávala i německé obyvatelstvo v Miroslavi a okolí líbivými fašistickými hesly a velikášskými sliby. Začaly silné politické třenice. Československá vláda vedla demokratické síly ke stálým ústupkům. Tak již 1. máj 1937 slavili v Miroslavi jen Němci – fašisté, kterých se shromáždilo na náměstí asi 500. politická krize vyvrcholila r. 1938. Dne 12. března okupoval Hitler Rakousko, což vyvolalo u nás velký rozruch a němečtí fašisté se hrnuli houfně na fary, aby si zajistili včas rodokmeny jako důkazy čistoty své arijské krve. Mnozí si žádali i o cestovní pasy na hospodářskou výstavu ve Vídni, zpět se však už nevraceli. Při dubnových odvodech němečtí branci již otevřeně provolávali, že chtějí sloužit Hitlerovi a ne Benešovi. Během dubna vzrostla SDP v Miroslavi o 200% členů. Ale zvýšenou činnost projevovali také místní komunisté: roznášeli letáky, česká i německá hnihovna byly zaplavovány letáky, komunistickými novinami i brožurami. Na 1. máje uspořádali Henleinovci velké shromáždění, kterého se zůčastnilo na 3000 Němců z širokého okolí. Účastníci hlasovali zvednutými pravicemi pro osm karlovarských bodů K. Henleina. Češi tu poprvé slyšeli pověstné Sieg heil a Heil Hitler. Ze zámku, který patřil říšskoněmecké příslušnici Langenhahnové, vlál kromě československé vlajky i prapor s hákovým křížem. Také kříž na Markově kopci byl v noci „ozdoben“ praporem s „hakošem“ a česká škola byla jimi pomalována. Češi a němečtí odpůrci fašismu oslavu 1. máje nepořádali, aby se podle instrukcí vlády vyhnuli nežádoucím srážkám, jen prodávali odznaky s nápisy Nedáme se. V bouřlivých květnových událostech byla odvolána německá taneční zábava a na pozdější dobu odsunuto veřejné sokolské cvičení. V noci na 21. května odrukovalo z Miroslavi 39 zmobilizovaných vojáků. Sokolská stráž hlídala tři dny a noci železnici. Dne 23. května přišlo do obce osm vojáků, kteří hlídali na Markově kopci. K útoku fašistů na státní hranici ani uvnitř státu však nedošlo. A nyní střídala každou akci protiakce, demokratický tábor Čechů i Němců se ve chvíli nejvyššího nebezpečí přece jen dovedl podle volání KSČ po protifašistické frontě semknout. Odpovědí na 1. máj fašistů se stalo sokolské veřejné cvičení dne 16. června. V pestrém průvodu kráčelo na 2000 účastníků. Dne 21. června uspořádali Němci oslavu letního slunovratu, které se zúčastnilo asi 600 lidí. Vyhrávaly dvě kapely, nezývala se však žádná provokační hesla. K velké manifestaci došlo 21. srpna, kdy komunisté, agilní němečtí sociální demokraté a demokratické strany českého tábora zorganizovali mohutný protifašistický tábor lidu. Několik tisíc účastníků bouřlivě demonstrovalo proti fašismu a na ochranu republiky. Slavnost řídil náměstek starosty Jind. Ševčík pod heslem Proti fašismu – za demokracii. Již zde se ozývala později velmi známá hesla jako Praha, Moskva, Paříž – Htler patří za mříž, nebo Tschechen, Deutschen Hand in Hand – jagen Henlein aus dem Land /Češi, Němci ruku v ruce – vyženou Henleina ze země/. Manifestace měla mezi pracujícími velký ohlas, události však již velmi rychle spěly Mnichovu. Henlein skutečně ze země odešel a 12. září se zúčastnil sjezdu NSDAP. Mnozí jeho přívrženci i od nás z jižní Moravy ho následovali a rozmnožovali v Rakousku řady Freikorpsu. Tento ozbrojený polovojenský svaz přepadal naše hranice a pašoval k nám svým přívržencům zbraně. V napjaté situaci došel v úterý 13. září zákaz pokračovat v miroslavských hodech. Již v neděli došlo téměř k bitce u pomníku padlých před katolickým kostelem, kde české chase hrála kapela státní hymnu a německé zase Ich hatt einen kameraden. Dne 15. září hovořil Henlein rozhlasem z Německa ke svým soukmenovcům s hlavním heslem Heim ins Reich /domů do říše/. Dne 16. září byla SDP zakázána, předáci zatýkáni, ale většina jich už utekla přes hranice. Dne 23. září ve 22 hod. vyhlásil náš rozhlas mobilisaci do 40 roků. Z Miroslavi odjížděli povolanci ke svým kádrům i taxíky za vlastní peníze, aby byli co nejdříve připraveni hájit vlast ohroženou fašisty. Se slzami vzteku v očích a se zaťatými pěstmi se vraceli z hranic, když došlo 29. září k Mnichovskému diktátu a 30. září ke kapitulaci vlády gen. Syrového, čímž byla naše republika vydána Hitlerovi všanc.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář