Jdi na obsah Jdi na menu
 


2000

Na výroční valné hromadě konané dne 19. ledna 2001 si členové místního SDH nejprve připomněli   125. výročí založeni hasičského sboru a 55. založení českého sboru dobrovolných hasičů v Drnholci. Při té příležitosti si připomněli ty, kteří se zasloužili o zachování hasičského sboru v obci po roce 1945, a to Josefa Kachlíka, Hynka Dubše, Jana Pospíška, Václava Vavřinu, Oldřicha Slabého, Františka Ligase, Františka Domína, Cyrila Štěpaníka a dalších.

            SDH Drnholec má 87 členů, z toho 21 členů do 18 let.

            Výbor byl rozšířen z 9 na 11 členů. Za odcházejícího Miroslava Štěpaníka ml. byl výbor doplněn o Jiřího Malíka, Bronislava Kocmana a Karla Bejdáka..

            V roce 2000 uskutečnili členové SDH Drnhoelc tyto akce:

q       pálení čarodějnic, ukázka hasičské techniky (4.5.)

q       Pohár obce Drnholec za účasti 10 družstev mužů a dvou družstev žen (vítězové Loděnice a Stará Břeclav) – 20.5.

q       Okresní soutěž MH za účasti 6 družstev mladších a 8 družstev starších žáků ( vítězové byli z Perné a z Pasohlávek) – 27.5.

q       Dětský den s ukázkami požární techniky (4.6.)

q       okresní soutěž mužů i žen (zvítězili muži z Drnholce a ženy ze Staré Břeclavi) –11.6.

q       Turnaj v malé kopané (16.7.)

q       Diskotéka (26.8.) - nevydařila se

q       Vánoční besídka

Na veškeré akce bylo řádně připravováno hřiště na Starátku

Prevence -  V roce 2000 byl proškolen   jeden velitel družstva v ústřední škole v Jánských Koupelích.

Výcvik -  Nově vzniklo družstvo dorostenců, které se připravuje na soutěže v příštím roce. Družstvo žen se zúčastnilo okresního kola, družstvo mužů se zúčastnilo dvou soutěží. V soutěži O pohár Drnholce se umístilo   na 4 . místě, okresní soutěž s přehledem vyhrálo.

Represe – Zásahová jednotka asistovala při závodech motocyklů. Během roku 200 vyjela k 19 požárům a čtyřem haváriím.

q       Drnholec – 4 havárie, 3x vypalování trávy, vznícení sazí, požár včelína

q       Novosedly – požár osobního auta, vyxpalování trávy

q       Jevišovka – požár lesa, dřevěný most a vypalování trávy

q       Brod nad Dyjí - obilí

q       Mikulov - hospodářské stavení, stánek na Kozím hrádku, chata s porostem, byt

q       Nové Mlýny - tráva

q       Branišovice - nákladní auto a obilí

q       Vlasatice - kombajn

2001

            V roce 2001 čítal SDH Drnholec 94 členů, z toho je 46 členů do 26 let. Výbor se scházel pravidelně každý měsíc , před přípravou větších akcí byli přizváni další členové sboru

Uspořádané akce:
pálení čarodějnic (28.4.)

májová veselice – spolupořadatel (4.5.)

O pohár obce Drnholec (19.5.) – účast 10 družstev   mužů (vítěz SDH Hrušky) a tři družstva žen (vítěz Velké Pavlovice)

okresní soutěž MH a dorostu (26.5.) vítěz MH Pasohlávky, dorost Drnhoelc

okresní soutěž mužů a žen (27.5.)

dětský den (2.6.) – ceny věnovaly firma Mountfield a místn íSDH

turnaj v malé kopané (28.7.)

vánoční besídka (21.12.)

Na veškeré akce členové místního hasičského sboru připravovali hřiště na Starátku, upravovali okolí a prováděli opravy překážek.

Prevence:

            Okresního školení se zúčastnili všichni strojníci a velitelé družstev. Dva strojníci absolvovali týdenní školení v Brně.

Výcvik.

            Soutěže o pohár obce Drnholec se zúčastnila dvě družstva, jednomu soutěž nevyšla, druhé se umístilo na 5. místě. Dorostenci s přehledem vyhráli okresní kolo, v oblastnímkole se jim však nedařilo. Okresního kola požární soutěže se zúčastnila dvě družstva mužů, ale   do bojů o přední místa   nezasáhla. Soutěže O vánočního kapra v Perné se zúčastnila tři naše družstva, z nichž nejlepší se umístilo na druhém místě.

Represe:

            Zásahová jednotka vyjela k 23 požárům, jednou provedla TZ, jednou byla volána do pohotovosti k výjezdu a zúčastnila se tří námětových cvičení.

Drnholec – včelín, nedovolené pálení, smetiště 2x, sláma 3x, obilí a TZ (odstraňování větví)

Novosedly – 2 požáry
Březí – 3 požáry
Mikulov – 2 požáry
Perná –1 požár
Vlasatice – 2 požáry
Nový Přerov – 1 požár
 Dolní Dunajovice – 2 požáry
 Dobré Pole – 1 požár
Pasohlávky – 2 požáry
2002

            V roce 2002 měl SDH Drnholec 91 členů, z toho 18 bylo mladých hasičů, během rokuk se odhlásilo 8 členů. Výbor byl jedenáctičlenný, scházel se pravidelně, před pořádanými akcemi v rozšířeném složení

Uspořádané akce:
pálení čarodějnic

O pohár obce Drnholec (18.5.) – účast 12 družstev mužů (vítěz SDH Poštorná) a 3 družstva žen (vítěz Stará Břeclav)

okresní soutěž MH a dorostu (25.5.) (vítězové: žáci – Perná, dorostenci – Pasohlávky, dorostenky .- Kobylí)

děstský den jen pro děti členů a MH

krajská soutěž dorostu (22.6.) – soutěž byla dobře zorganizovaná, občerstvení bylo zabezpečeno ve spolupráci s pohostinstvím SPORT( Z.Konečný). krajského kola se zúčastnilo pouze sedm družstev, vítězem stalo družstvo SDH Dolní Poříčí

turnaj v malé kopané (20.7) – účast 12 družstev

okresní soutěž mužů a žen (10.8.) – účast 8 družstev mužů a 3 družstva žen

vánoční besídka

Před všemi akcemi, konanými na Starátku, se konaly brigády členů SDH. Letos byly opraveny všechny překážky za pomoci pracovníků firmy H+a Troskotovice

Prevence:

            Okresního školení se zúčastnili tři   velitelé družstev a většina strojníků. Tři strojníci jeden velitel družstva absolvovali týdenní školení v krajské škole v Brně.

Výcvik:

            Zúčastnili jsme v roce 2002 těchto soutěží:

q       Pohár obce Drnholec (2 družstva mužů – 6. a 9. místo,+ družstvo žen – 3 .místo)

q       okresní kolo – družstvo mužů a družstvo žen

q        Velké Pavlovice – družstvo žen(5.místo)

q       Poštorná – družstvo žen (5.místo)

q       Perná (Vánoční kapr) - dvě družstva

Represe:

 Drnholec : požáry 4, práce na vodě 1, čerpání vody 4, jiný TZ 13, planý poplach 1. celkem v obci jednotka zasahovala 23 x

Výjezdy mimo obec: požáry 13, DN 4, jiný TZ 4, NC 3. Mimo obec zasahovala jednotka celkem 24 x

            V době povodní jednotka SDH prováděla zásobování vodních čerpadel v obcích Drnholec a Novosedly. PHM. Dále prováděla zprovoznění čerpadel v obou obcích ve spolupráci HZS Os trava a Brno. Členové SDH Drnholec vykonávali hlídkovou činnost v době povodní a pomáhali při utěsňování hráze. Výjezdy celkem :47

            Za svou činnost byl SDH Drnholec oceněn poděkováním Ministerstva vnitra České republiky. Členové SDH se účastnili setkání s představiteli Okresního úřadu v Břeclavi, kde obdrželi upomínkové dary

2003

Počet členů 96, jeden se odhlásil, pět nových přijato. Výbor tvoří 11 členů, schůze výboru se konaly vždy první pátek v měsíci, před akcemi se výbor scházel v rozšířeném složení.

Prevence: Okresního složení se zúčastnili tři velitelé družstev a většina strojníků, v lednu proběhlo školení řidičů

Uspořádané akce: 

pálení čarodějnic - špatné počasí, nekonalo se, uskutečnila se beseda o práci SDH

pohár obce Drnholec (17.5.). účast 12 družstev mužů a 4 družstev žen ( v obou kategoriích zvítězila Poštorná)

vyhodnocení hry Plamen a soutěže dorostu (24.5.) účast 19 družstev žáků, jedno družstvo dorostenek a dvě družstva dorostenců

dětský den (1.6.) ve spolupráci s místní základní školou a s TJ Dynamo

okresní soutěž mužů a žen v požárním sportu, účast:ý družstev mužů a dvě družstva žen ) v obou kategoriích zvítězil Drnholec)

turnaj v malé kopané, účast 12 družstev, vítěz Studený, 2. místo zruč nad Sázavou

dvoudenní zájezd do Čech (Technické muzeum Praha, hasičské muzeum Přibyslav

vánoční besídka pro děti

Hřiště Starátko ---Na začátku sezóny byly vyčištěny stráně od náletových dřevin, upravena dráha a provedena údržba překážek. před každou akcí se prováděla úprava hřiště. V současnosti jsou překážky uskladněny v hale firmy Měřín

Výcvik:
okresní soutěž PS - muži i ženy zvítězili
krajské kolo Vyškov – muži i ženy se umístili na 3. místě
tradiční závěr sezóny v Perné O vánočního kapra
2004                 

            Stav členské základny v roce 2004. 123 členů, z toho 90 členů nad 18 let + 33 mladých hasičů

Výbor se scházel vždy v první pátek v měsíci

Prevence:            Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení velitelů, strojníků, řidičů a nositelů dýchací techniky.

Výcvik:            Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže O pohár obce Drnholec (5. místo), okresního kola v požárním sportu (2. místo), soutěže o vánočního kapra v Perné se zúčastnila dvě družstva.

            Družstvo žen má za sebou úspěšný rok.. V soutěži O pohár obce Drnholec obsadily druhé místo, v okresní soutěži zvítězily, stejně tak v soutěži v Šitbořicích. V krajském kole v požárním sportu se družstvo žen umístilo na druhém místě.

Údržba zbrojnice a hřiště: na zbrojnici byl vymalován sál a provedeny dílčí opravy . Na Starátku byl proveden tradiční jarní úklid, upravena dráha a opraveny překážky. za pomoci sponzorů a místního obecního úřadu byla pořízena nová stříkačka PS 12

Represe.            Zásahová jednotka vyjela k 32 různým zásahům., z toho k 11 požárům, 5 dopravním nehodám, 6 živelným pohromám, 1 únik nebezpečných látek, 2 technické havárie, 2 mimořádné zásahy a 5 taktických cvičení. z kuriozním zásahům   patřila záchrana labutě (5.1) a záchrana psa (8.12)

Uspořádané akce:

O pohár obce Drnholec – 11. ročník (15.5)- zvítězila družstva z Kobylí (M) a z Rakvic (Ž)

okresní vyhodnocení hry PLAMEN a dorostu (29.5.), vítězové Drnholec (mladší žáci), Perná (starší žáci) Pasohlávky (dorost), odpoledne byl uspořádán Den dětí

okresní kolo v požárním sportu dospělých (6.6.) vítěz Kobylí (M), Drnholec (Ž)

turnaj v malé kopané za účasti 13 družstev

krajské kolo v požárním sportu. vítězové . Horní Poříčí (muži), Miroslav (ženy)

zájezd na soutěž ve Světlé Hoře u Bruntálu (4.-5..9.) Při té příležitosti navštíveny lázně Karlova Studánka, hrad Bouzov a hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem (firma Smékal).

zájezd mladých hasičů do hasičského mutzea v Přibyslavi a ZOO Jihlava (18.9)

branný závod a závod požárních dvojic (6.11)

vánoční besídka pro děti
           
           
Kniha výjezdů na rok 2004
Datům
čas nahl
čas vyjez
Událost

Použitá technika

čas návrat
1
1/5/04
17:59:00
18:02:00
Záchrana labuťe (Drnholec)
Avia 3+1
18:30:00
2
2/4/04
20:22:00
20:26:00
Čištění koryta (Jevišovka)
CAS 25 4+1 Avia 6+1
0:41:00
3
2/5/04
18:28:00
18:29:00
Vytopenný sklep (Drnholec)
CAS 25 5+1
22:21:00
4
2/14/04
19:39:00
19:42:00
Dopravní nehoda (Drnholec-Hruš)
CAS 25 3+1
20:33:00
5
3/15/04
19:27:00
19:31:00
Dopravní nehoda (Mikulov)
CAS 25 2+1
20:57:00
6
3/17/04
17:51:00
17:53:00
Požár rodinného domu (Drnholec)
CAS 25 4+1 CAS 25 7+1
19:57:00
7
4/3/04
14:37:00
14:41:00
Čištění koryta (Jevišovka)
CAS 25 3+1 CAS 25 7+1
18:00:00
8
4/3/04
16:07:00
16:07:00
Požár obchodu-kotelna (Drnholec)
CAS 25 3+1 CAS 25 7+1
17:37:00
9
4/5/04
19:48:00
19:50:00
Požár dřev odpadu (Brod nad Dyjí)
CAS 25 3+1 CAS 25 5+1
20:15:00
10
4/22/04
7:34:00
7:37:00
Požár drůbežárny (Brod nad Dyjí)
CAS 25 3+1 CAS 25 4+1
8:48:00
11
4/27/04
8:03:00
8:08:00
Taktické cvičení (Vranovice)
CAS 25 3+1 CAS 25 1+1
9:59:00
12
4/28/04
20:23:00
20:25:00
Požár traktoru (březí)
CAS 25 3+1 CAS 25 4+1
21:46:00
13
Taktické cvičení (Mikulov ZZS)
CAS 25 3+1
14
Taktické cvičení (Mikulov sklad)
CAS 25 3+1
15
5/17/04
12:03:00
12:08:00
Únik oleje (Drnholec)
CAS 25 3+1
13:38:00
16
5/17/04
16:48:00
16:51:00
Dopravní nehoda (Drnholec Benzína)
CAS 25 3+1
18:57:00
17
5/21/04
18:17:00
18:19:00
Požár kůlny (Dolní Dunajovice)
CAS 25 6+1 Avia 7+1
19:40:00
18
6/19/04
18:15:00
18:20:00
Vytopenná čistička (Drnholec)
CAS 25 5+1
19:07:00
19
6/19/04
19:12:00
19:16:00
Vytopená ulice (Brod nad Dyjí)
CAS 25 3+1 CAS 25 5+1 Avia 5+1
23:20:00
20
6/20/04
16:35:00
16:37:00
Vytopená kotelna (Brod nad Dyjí)
CAS 25 7+1
16:59:00
21
8/8/04
15:08:00
15:10:00
Požár stohu (Březí)
CAS 25 3+1 CAS 25 4+1
16:35:00
22
8/8/04
20:10:00
20:13:00
Požár stohu (Novosedlý)
CAS 25 3+1 CAS 25 5+1
21:57:00
23
8/11/04
16:31
16:31
Požár trávy (Drnholec)
CAS 25 3+1
16:45
24
8/14/04
4:07
4:12
Požár stohu (Drnholec)
CAS 25 3+1 CAS 25 5+1
6:48
25
8/21/04
15:07
15:09
Dopravní nehoda (Drnholec)
CAS 25 4+1
15:48
26
9/4/04
19:50
19:52
Požár sv.kopeček (Mikulov)
CAS 25 3+1 CAS 25 2+1
22:22
27
Taktické cvičení (Mikulov)
28
11/3/04
16:01
16:03
Taktické cvičení (Novosedlý)
CAS 25 3+1 CAS 25 3+1 Avia 4+1
17:09
29
11/19/04
11:08
11:11
Popadané větve (Drnholec-Litobratřice)
CAS 25 3+1
11:31
30
11/19/04
14:09
14:10
Popadané větve (Pasohlávky-Brod)
CAS 25 3+1 Avia 4+1
14:50
31
12/8/04
12:18
12:19
Vyprošťování psa (Drnholec)
CAS 25 3+1
13:03
32
12/10/04
22:11
22:13
Dopravní nehoda (Drnholec)
CAS 25 3+1
0:03

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář