Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbory SDH Drnholec od 1949 do současnosti
                1949
Dne 22. května 1949 se uskutečnila v hostinci U Růžičky výroční valná hromada kde byl zvolen nový výbor organizace v tomto složení:

 předseda :                  Josef Jedlička

místopředseda:            Josef Malík

velitel:               Jan Daněk
I. velitel:               Václav Vavřina
II. velitel:               František Ligas st.

vzdělavatel:            Čeněk Mazal

jednatel:                Alois Slabý
pokladník:             Josef Hájek
strojmistr.               Jan Šedivý
zásahový strojmistr      František Lekeš
zbrojíř:                  Štěpán Rusňák
vedoucí samaritánů:      Františka Hudecová
bezpečnostní referent:      Josef Hrubý

revizoři účtů:           Antonín Loprais, Josef Jedlička

V září přebírá funkci strojmistra Jan Pospíšek

Cvičná devítka:   Štěpán Rusňák, Ladislav Flibor, Antonín Michalcio, Jan Čeman, Josef Hrabec, Zdeněk Vaverka, J. Florián, Vladislav Ligas, František Tomeček

Samaritáni: Marie Morávková, Olga Svobodníková, Antonie Šimčíková, Marie Hladíková, Václav Vavřina, Zdeněk Franta, František Macháček, František Pospíšek, František Lekeš, Štěpán Rusňák

Změny ve vedení :

- Malík Josef (předseda)

Kachlík Josef (místopředseda)

Pšovský Pavel (kulturní referent)

1952    Divácký František

Divácký Miloš (trubač)
            1954 Slabý Oldřich (jednatel)
                        1955
 
Předseda:               Kachlík Josef

Místopředseda:                 Daněk Jan

Jednatel:                 Báča Ladislav
Velitel:                   Pospíšek Jan
Prevence.               Malík Josef

Organizační referent:      Pospíšek Antonín

Pokladník:             Huťka Cyril

Vedoucí dorostu:           Slabý Oldřich

Členové:                Pospíšek František

Novosad Jaroslav

Krýsl Milan
Hájek Josef

Divácký František

Změny ve výboru.

Vavřina Václav (jednatel)

Novák Karel (od roku 1958 pokladník)

            1957 Ligas František (jednatel)
1964

q       Předseda:               Vavřina Václav

q       Místopředseda:                 Bokora Rudolf

q       Velitel:                   Pospíšek Jan

q       Prevence.               Pospíšek František

q       Pokladník:       Ligas František

q       Jednatel.                Novák Karel

q       Hospodář:             Pospíšek Antonín

q       Organizační referent:      Krýsl Milan

q       Referent mládeže:           Verecký Ondřej

q       Náhradníci:            Slabý Oldřich

Hanák Zdeněk

q       Revizoři:                 Novák Evald

Hadaš František
                        1980
Předseda:               Vavřiná Václav
Velitel:                   Pospíšek Jan

Preventista:            Pospíšek František

Jednatel:                 Štěpaník Miroslav

Vedoucí mládeže:           Vozdecký Alois

Hospodář:             Blahutová Dana
Referent techniky:      Štulíř Josef

Referentka žen.                  Štěpaníková Ludmila

Strojníci:                Jarec Michal
Seďa Václav
Kalianko Josef
                        1985
Předseda:               Jarec Michal
Velitel:                   Pospíšek Jan

Preventista:            Pospíšek František

Vedoucí mládeže:           Vozdecký Alois

Zaoralová Marie
Hospodář:             Blahutová dana
Jednatel:                 Štěpaník Miroslav
Referent techniky:      Štulíř Josef

Referentka žen:                  Seďová Ludmila

Členové výboru:            Kubiš Jan

Svoboda František
Kalianková Anna

Revizoři účtů:                 Auer Vítězslav

Texl Jaroslav

            Změny ve složení výboru do roku 1990:

1986 Kubiš Jan (předseda)

1988    Štěpaník Miroslav (předseda)

Pospíšek Pavel (velitel)

Krýslová Ludmila (jednatelka)

Vozdecký Alois (preventista)
                        1990

q       Starosta:                Vozdecký Alois

q       Velitel:                   Pospíšek Pavel

q       Preventista:            Jarec Michal:

q       Hospodářka:         Zaoralová Marie

q       Jednatelka.       Krýslová Ludmila

q       Referent mládeže:           Kalous Bohumil

q       Strojníci:                Piták Pavel

Krejčí Josef
Štěpaník Petr
                  1995
Výbor SDH Drnholec
Starosta:                      Vozdecký Alois

Velitel:             Pospíšek Pavel

Strojník :                      Kyncl Petr

Referent prevence:            Jarec Michal

Hospodář:                    Zaoralová Marie

Referent mládeže:            Kalous Bohumil

Členové výboru:            Štěpaník Petr

                                    Štěpaník Miroslav
                                    Krejčí Josef
              Družstva

Velitel:             Pospíšek Pavel

Velitel družstva:             Krejčí Josef

Strojník:                       Kyncl Petr

Hasič:                          Štěpaník Miroslav st.

Hasič:                          Zaoral Zdeněk

Velitel družstva:             Štěpaník Petr

Strojník:                       Vavřina Jan      

Hasič:                          Grulich Bohumír

Hasič:                          Tomola Jiří

Velitel družstva:            Vozdecký Alois

Strojník:                       Kalous Bohumil

Hasič:                          Bejdák Karel

Hasič:                          Šedivý Josef

                2004
Výbor SDH Drnholec:
Starosta. Alois Vozdecký
Velitel : Pavel Pospíšek

Zástupce velitele: Josef Krejčí

Strojník: Petr Kyncl
Referent prevence: Jan Vavřina

Hospodářka : Marie Zaoralová

Vedoucí mládeže. Bohumil Kalous

Referentka žen: Blanka Marková

Členové výboru: Petr Štěpaník

Karel Bejdák
Jiří Malík
                       
            KRR:
Miroslav Štěpaník
Ludmila Krýslová
Pavel Komínek
Předsedové SDH Drnholec od roku 1945
Procházka Bohumil 
Jedlička Josef
Daněk Jan
Malík Josef
Kachlík Josef
Vavřina Václav
Jarec Michal
Kubiš Jan
Štěpaník Miroslav
Vozdecký Alois
Velitelé
Kachlík Josef
Dubš Hynek
Vavřina Václav
Daněk Jan
Pospíšek Jan
Pospíšek Pavel
Ocenění udělená členům SDH Drnholec v posledních deseti letech                          
                  1994
Medaile Za věrnost:

q       10 let:              Blahutová Dana

q       20 let               Texl Jaroslav

Hanzl Vlastimil

q       30 let               Jarec Michal

Kachlík Jan
                  1995
 
Medaile „Za věrnost

20 let      Grulich Bohumír, Mikulčík Jiří, Vozdecká Ludmila

40 let       Krýsl Milan
1996

80 let              Cyril Štěpaník – udělena medaile Za věrnost a odznak Za příkladnou práci

60 let               Jan Kachlík – předán dar a uznání SDH

Medaile Za zásluhy:

q       Vavřina Jan

q       Štěpaník Miroslav st.

q       Jarec Michal

Odznak Za příkladnou práci:

q       Mondek Šimon

q       Štěpaník Petr

Medaile Za věrnost:

            40 let:               Bokora Rudolf
            20 let

q       Tomola Vladimír

q       Krýslová Ludmila

q       Zaoral Zdeněk

q       Šebesta Vojtěch

Diplom Uznání SDH

q       Zaoralová Marie

q       Štěpaník miroslav ml.

q       Kyncl Petr

q       Závody Alexandr

q       Bejdák Karel

q       Vozdecký Libor

q       Macajová Lenka

q       Macaj Vladimír

Diplom SDH za reprezentaci sboru na krajských soutěžích:

q       Kocman Bronislav

q       Rykr Kamil

q       Krýsl Radek

q       Novosad Marian

q       Malík Jiří

q       Šebesta Hynek

q       Pospíšil Karel

q       Fano Miroslav

 1997
Vyznamenání Za zásluhy

q       Pospíšek Pavel

q       Krejčí Josef

Uznání SDH

q       Blahutová Dana

q       Kalous Bohumil

q       Krýslová Ludmila

q       Krýsl Jaroslav

q       Šedivý Josef

q       Grulich Bohumír

q       Foltán Pavel

Stužka Za věrnost 30 let

q       Krýsl Jaroslav

q       Štěpaník Miroslav

q        Vavřina Jan

q        Vozdecký Alois

1998
Za zásluhy
 Pospíšek Antonín
Vozdecký Alois
 
Za příkladnou práci
Štěpaník Miroslav ml.
 
Uznání SDH
Šimon Mondek
Pospíšek Antonín
Rosecký Lubomír
Šedivý Roman
 
Za věrnost
50 let Pospíšek Antonín
20 let Svoboda František
10 let Šedivý Roman
 
1999
Za zásluhy
Kalous Bohumil
                                            Za věrnost – 50 let
Pospíšek František
                                            Uznání SDH
Pospíšek František
Štěpaník Petr
Zaoral Zdeněk
 2000
                            Medaile Za věrnost
10 let              Seďa Vlastimil
20 let               Auer Vítězslav
                        Grulichová Jana
                        Krejčí Josef
                        Macajová Lenka
                        Mikulčíková Ivana
                        Tomola Jiří
                        Vavřina Miloš
                        Zaoralová Marie
                        Šedivý Josef
                        Štěpaník Petr
                                    Čestné uznání SDH
                        Mikulčíková Ivana
                        Kalousová Eva
                        Štěpaníková Monika

                                    Čestné uznání OS ČMMS

                        Kachlík Jan
                        Krýsl Milan
                        Kyncl Petr
                                    Odznak sv. Floriána

                        Pospíšek František

                        Pospíšek Antonín
 2001
                        Medaile Za věrnost

10 let                           Závody Alexander

20 let                           Piták Petr

                        Uznání SDH

Krýsl Miloslav            70 let

Jarec Michal                60 let

Šebesta Vojtěch
Štěpaník Pavel
                        Uznání OS
Bejdák Karel
Kocman Bronislav
    
2002                          
                  Čestní uznání SDH
Jiří Mikulčík
 Michal Štěpaník
 Dalibor Huťka
Zdeněk Zaoral
Pavel Komínek
                        Čestné uznání OS
Zdeněk Zaoral st.
Roman Šedivý
Karel Bejdák
Kamil Rykr
Bronislav Kocman
Miroslav Fano
 Radek Krýsl
Jiří Malík
Karel Pospíšil
                        Za věrnost
10 let   Petr Kyncl
            Libor Vozdecký
20 let: Bohumil Kalous
            Ladislav Lukačovič
30 let:   Pavel Pospíšek
            Pavel Foltán
Jan Kubiš
Miroslav Lečbych
Šimon Mondek

            Za zásluhy

Vítězslav Auer
                        2003
                        Čestné uznání SDH
Pospíšková Renata
Malíková Lenka
Marková Marie
Krupka Zdeněk
Szabo Evžen
                        Za věrnost

10 let.            Štěpaník Miroslav ml.

20 let:   Piták Pavel
30 let:   Macaj Vladimír
                        Za zásluhy
Mondek Šimon
Zaoral Zdeněk st.
                                    2004
                        Čestné uznání SDH
Marková Blanka
Marková Marie
Pospíšková Petra
Kneeová Klára
Pospíšek Miroslav
                        Čestné uznání OS
Macajová Lenka
Mikulčíková Ivana
Šebesta Vojtěch
                        Za příkladnou práci
Šedivý Roman
                        Za zásluhy
Zaoralová Marie
Štěpaník Miroslav st.
                        Za věrnost
10 let:   Bejdák Karel
30 let:   Texl Jaroslav
40 let:   Jarec Michal

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář