Jdi na obsah Jdi na menu
 


Byl založen 28. srpna 1910 na popud tehdejšího pomocného učitele Antona Zecha z Mušova. Důvod: duševní a tělesné otužování našich dětí.
……….jména předsedů a cvičitelů spolku do roku 1932. (str.163)

Restaurování kostela a nová výstavba věže v roce 1911 (podle záznamů řídícího učitele Johanna Horntricha, Mušov).

Již v letech 1880 – 1890 se horlivě mluvilo o přestavbě nebo výstavbě kostela a věže. Byly zhotoveny plány, přivezen stavební materiál a doufalo se, že se v roce 1893 začne stavět. Protože se současně počítalo se zvětšením kostela, bylo nutno získat sousední dům, myslivnu, patřící panstvu. Ale jednání, vedená farářem Franzem Schneiderem a jeho pozdější přeložení, způsobilo zdržení stavby. Stavební materiál byl prodán, sesbírané peníze byly částečně vráceny, částečně uloženy a celá záležitost 20 let odpočívala. Až v roce 1910 se tato myšlenka zase ujala, protože stav kostela a věže byl velmi špatný. Také vnitřní zařízení bylo úplně ztrouchnivělé. Z oltáře padaly celé kusy, kazatelna musela být odstraněna, varhany už nefungovaly atd. Na zasedání obecního výboru 16. srpna 1908 na výstavbu uvolněno 15.000 korun. Už dříve byl u Reifeisenky založen fond pro výstavbu věže, který dosáhl 30. června 1911 výše 2.591,30 korun.
3. ledna 1909 rozhodlo obecní zastupitelstvo pověřit stavitele Martina ???? zhotovením plánů a rozpočtu pro novostavbu. Tento objednávku přijal a v krátké době spolu s rozpočtem předložil. Celé by to přišlo bez vnitřního vybavení na 75.000 korun. K této výstavbě bylo zapotřebí získat myslivnu, proto začala s panstvem jednání. Panstvo ale dalo takové podmínky, které byly pro obec nepřijatelné. Tak padla myšlenka na novostavbu a byla hledána cesta restaurování kostela a přestavby věže. Na zasedání 24. dubna 1911 se rozhodlo pověřit mikulovského stavitele Ferdinanda Kowalskeho zhotovením plánů a rozpočtu. Ten přijal a byl ochoten převzít restaurování kostela a přestavbu věže za asi 24.000 korun. Rozhodnutím obce z 5. června 1911 byl shora jmenovaný stavitel těmito pracemi pověřen. Projekt byl po komisionelním řízení na místě samém okresním hejtmanem z Mikulova výnosem z 18. července 1911 č. 11.031 povolen. Věž byla zvýšena o 2,5 m a na každé straně byla opatřena gotickým oknem. Střecha tvoří na spodní části osmihran, ze kterého se zvedá pyramida.
25. července se začalo s odklízením věže, 26. července byla odstraněna střecha pokrytá šindelí a hodně děravá, byla odstraněna věžní báň a spisy v ní obsažené byly dány na vědomí veřejnosti. Odklízecí práce trvaly do 31. července, ale nejspodnější část, kde se nacházela zákristie, zůstala stát. Proti plánu podal námitky brněnský vysokoškolský profesor Hrach, referent ústřední komise pro památkovou a uměleckou péči a žádal, aby věž byla postavena stejně jako původní. Dále se žádalo zachování lomenice na východní a západní straně kostela a opětovné upevnění železných kovaných křížů na lomenici. Ale než došlo toto doporučení profesora Hracha, byla oprava věže už dokončená. Na kostele se plánovaly následující opravy: přeložení příchodu na chór z venku, rozšíření chóru dopředu nad přední halu, zasklení oken, zvýšení a obnova dláždění, kompletní obnovení vnitřního zařízení. V roce 1912 byl kostel dokončen.

Mušovští faráři

Výčet farářů od roku 1470 do roku 1932, poslední farář Franz Kučera z Drahonína u Tišnova. (str. 165)

Soudobé události

1911
Profesor v penzi Ernest Lindenthal kupuje od Jaromíra Holuba svobodný dvůr Mušov u zrušeného mušovského mlýna.
Kostel je vymalován, oltáře obnoveny. Práce jsou prováděny Aloisem Korsitzkym, stavitelem oltářů a malířem kostelů ze Šternberka v nákladu 8.500 korun.
1912
3. března – od firmy Rieger jsou objednány nové varhany a od malíře Korsitzkyho zábradlí pro chór.
11. srpna – z obecních prostředků se pro kostel obstarává 1 boční oltář, 1 křtitelnice, 1 zpovědnice a 1 křížová cesta.
1913
10. září – řídící učitel Johan Horntrich se stěhuje do Mikulova, je jmenován ředitelem nové obecné školy v horní části Mikulova.
17. června – poslední rakouské volby v moravském sněmu. Hlavním volebním místem byl Mikulov. Volební právo měl každý, kdo se prokázal odvodem daně nejméně 8 korun. Zvoleni byli Josef Luksch a Cyril Zeisel z Loděnic a Damnic.
17. srpna – řídící učitel Horntrich, který se staral 19 let o blaho obce, byl jmenován čestným občanem obce.
1. října – obecní volby
1914
10. ledna – Johan Horak (?)zastřelil jelena.
14. ledna – Zemská správa rozhodla o elektrifikaci Moravy. Jsou vedena jednání ohledně výstavby silnice z Horních Věstonic do Mušova, nedojde k tomu vzhledem ke světové válce.
3. května – kruté mrazy zničí skoro veškerou úrodu ve vinicích a na ovoci.
5. května – do Mušova přijel brněnský biskup hrabě Paul Huyn k biřmování.
11. července – s Mušovem se loučí farář Franz Pokorny. Odchází jako farář do Dolních Věstonic. Až do 8. října obstarává duchovní záležitosti farní administrátor Dr. Jelen z Brna. Potom přichází páter Johann Mühlberger jako farář do Mušova.
Obec prodává stavební místa Josefu Wagnerovi (?) a Aloisi Hollerovi po 1 koruně za m2.
28. června – kolem 16 hod. přichází do Mušova zpráva o zavraždění rakouského následníka trůnu a jeho manželky. Tato zpráva leží jako těžký sen v myslích všech obyvatel. Všichni jsou ztuhlí hrůzou. Bude tato vražda znamenat válku? Příští dny, snad i hodiny, přinesou rozhodnutí.
29. července – přichází válečný manifest císaře Františka Josefa I. Válka je nevyhnutelná.
31. července – všeobecná mobilizace 1. vyvolání. Všichni bývalí vojáci ročníků 1895 – 1877 odchází ke svým útvarům. Z Mušova je jich 28, většinou ženatých mužů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář