Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drnholec

15. 3. 2006Zapsal Zdeněk Eibel, obecní kronikář od roku 1945.

Vývoj městyse Drnholce v pohnutém roce 1945

 

Když 7.V.1945 vojska Rudé Obrazekarmády po tuhých bojích na řece Dyji vstoupila do Drnholce, byl městys dělostřelbou a leteckým bombardováním nesmírně poškozen, jen málo bylo domů, které zůstaly úplně nepoškozeny. Poměrně nejlépe zůstala zachována jižní část obce a to ulice Hrušovanská, Hornická, Polní, Palackého a uličky kolem mlýna. Budova radnice zůstala beze škod. Nepoškozena zůstala i škola na Hrušovanské ulici.
Těžce byl poškozen kostel, zvláště jeho obě věže, jež byly střelbou téměř zničeny a dílo zkázy pak dokonala prudká vichřice. Kostel však uvnitř zůstal beze škod, jen starodávné varhany byly na jedné straně vzdušným tlakem poškozeny.
Také zámek byl válečnými událostmi zle pošramocen, neboť dostal několik těžkých zásahů.
Zvláště těžce byla poškozena ulice Brněnská podél silnice, která směřuje k Brnu. Stejně tak i v těch místech stojící budova měšťanské školy.
Při bojích byly vyhozeny do povětří mosty přes ramena řeky Dyje, zůstal zachován jen most přes hlavní tok. Také mnoho vinných sklepů bylo poškozeno.
Celkem tedy skýtal Drnholec obraz zkázy. Všude se kupily trosky, se střech smetené křidlice, rozbité okenní tabule, ohořelé trámy, vypálené a zřícením hrozící domy a zdi, hluboké jámy po pumách a granátech.
České obyvatelstvo, které se po válce již od květnových dní 1945 začalo usazovati v Drnholci, čekala tedy tuhá práce a vedení obce mělo před sebou veliký úkol : všechny tyto škody napraviti. Je nutno obdivovati píli a odhodlanost českého obyvatelstva, které se neváhalo usadit v obci téměř zničené, když dosti sousedních obcí vyšlo z války celkem beze škod.
Zvolna se usazující české obyvatelstvo z vnitrozemí se pustilo do obnovování domů a hospodářských budov.


Dějiny a význačné události v r. 1945

Osvobozením Drnholce Rudou armádouObrazek skončilo se německé panování v Drnholci. Drnholec byl však Němci do poslední chvíle houževnatě hájen, proto musel býti 7. května 1945, když byl napaden již několikrát před tím, silně bombardován. Bombardování začalo podle líčení Čechů, kteří žili v Drnholci, asi o 9. hod. ráno zároveň s dělostřeleckým ostřelováním, k poledni palba vyvrcholila, po poledni po jakési krátké přestávce vzplanul boj znovu. Avšak nic nemohlo zabránit Rudé armádě v postupu. V pondělí 7. května 1945 asi k 5. hod. odpolední vstoupili první ruští vojáci do Drnholce, když asi půl hodiny před tím ujížděli chvatně poslední německé tanky po Hrušovanské ulici. Vojska Rudé armády přišla směrem od Pasohlávek.
Druhého dne po jejich příchodu a to 8.V. 1945 večer se utvořil revoluční Národní výbor, jehož předsedou se stal Karel Novák a jeho zástupcem Julius Krupica. Dalšími členy tohoto národního výboru byli František Helísek, Rudolf Horák, Josef Radkovský, Alois Zápeca a František Kalus.
Tento Národní výbor byl pověřen ruským majorem Alexandrem zajistiti jakýkoliv cenný materiál v místě i okolí. Kromě toho měl zajistit nacistické Němce v Drnholci, ve Frélichově, Litobratřicích, Kolenfurtě a Pasohlávkách. Bylo nařízeno konati v Drnholci hlídky dnem i nocí. Při tom byli ještě chyceni 3 ukrytí SS - mani a zneškodněno 6 Vlasovců. Byly zajištěny doklady o činnosti zdejších Němců v NSDAP.
V okolí bylo ukryto nebo pohozeno množství vojenského materiálu. Bylo nalezeno na 60 pušek, 5 kulometů, 4 vozy munice.
Bylo zajištěno veliké množství dobytka a to 800 prasat, asi 1400 - 1500 kusů hovězího dobytka. Rovněž zajištěno přes 2500 kusů drůbeže. Pro chov zajištěno 12 prasnic a 4 býci, kteří byli nalezeni v bídném stavu. Zajištěno bylo na 400 jízdních kol a 300 přijímačů.
Byly zahlazovány stopy bojů: bylo zakopáno na 500 koní a 300 krav a ihned započato s odstraňováním protipancéřových překážek. Brzy po bojích byli pochováni 3 v boji padlí ruští vojáci a přes 200 německých vojáků.
Vedení obce bylo postaveno před mnoho úkolů, které bylo nutno zvládnout. Byla to evidence Němců a jejich příprava k odsunu, v prvních týdnech otázka řádného zásobování, bezpečnost v obci, osídlování a zajišťování nepřátelského majetku. Tyto otázky byly řešeny s úspěchem. Bylo zajištěno 250000 K a odvedeno berní zprávě v Mikulově. Rovněž bylo zajištěno 12 kg stříbra a jisté množství zlata, jež bylo odvedeno na zlatý poklad republiky.
Byly opraveny Drnholcem procházející silnice, jež byly rozryty granáty. V polích dala obec zasypávati jámy a zákopy, které vznikly během bojů. Byla shromažďována a zneškodňována nevybuchlá munice.
V roce 1946 byl přes léto dobudován dřevěný most přes mlýnské rameno Dyje. Při odstraňování zbytků starého mostu byly objeveny silné nálože třaskavin, které ležely v základech mostu - nebezpečná památka z nedávné války.


Takoví jsme byli...aneb čtení z místních kronik
Výňatek z Drnholeckého občasníku číslo 1/2006 - napsal Jiří Janeček

O minulosti Drnholce bylo mnoho napsáno v německy psané knize Josefa Frodla vydané v roce 1927, k níž byl vydán téměř o půl století později sborník především vzpomínek na léta válečná i poválečná do doby odsunu. Držme se zásady: Budiž slyšena i druhá strana. Jedná se většinou o články z časopisu Suedmaehrer. Při srovnání výkladů některých klíčových událostí snadno zjistíte, že o téže události lze vyprávět jiným způsobem.
Na bojištích druhé světové války padlo v řadách německé armády 117 vojáků pocházejících z Drnholce, dalších 34 bylo nezvěstných. Na samém konci války a v prvních mírových dnech zemřelo převážně násilnou smrtí více než 30 tehdejších obyvatel. A příčiny úmrtí? Zastřelení sovětskými vojáky nebo tehdejšími příslušníky revolučních gard, oběti válečných bojů, výbuchy dělostřeleckých gran
átů.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

http://www.sandeeland.com

(Sandee, 15. 7. 2007 4:31)

My mother lived in Drnholce (Dürnholz Czechoslovakia). Does anyone remember my Oma, Marie Sogl or my mom, Adele Sogl? Thanks! This is a great site!

Sandee